Kasutusjuhend

JUHTMETA KÕRVAKLAPID

HA-ET90BT

BC mark means complies with Energy Efficiency Law.

Peab lugema

JURIIDILINE INFO

Lugupeetud klient!

See seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele ja standarditele raadio ja RoHS-i kohta.
JVC KENWOOD Corporationi esindaja Euroopas on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSAMAA

Teave vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning akude kõrvaldamise kohta (kohaldatav riikidele, kus kasutusel on eraldi jäätmete kogumise süsteemid)

Sümboliga (ratastega prügikonteiner, millel on rist peal) tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetena.

See toode sisaldab laetavat akut. Kõrvaldamiseks võtke ühendust JVC volitatud edasimüüjaga.

Ainult Euroopa Liit

RE määrusega 2014/53/EL seotud vastavusdeklaratsiooni eksemplari saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Käesolevaga deklareerib JVC, et süsteem [HA-ET90BT] vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele klauslitele.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Tootja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

HOIATUS

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul liiga valjusti.

Ärge kuulake pikema aja jooksul liiga valjusti. Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või jalgrattaga sõites.

Kui kasutate kõrvaklappe väljas, pöörake erilist tähelepanu teid ümbritsevale liiklusele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.

Seda sisseehitatud akuga toodet ei tohi jätta liigse kuumuse või päikesevalguse, tule või muu sarnase kätte.

See toode sisaldab laetavat akut, mis ei ole vahetatav. Plahvatusoht, kui kasutaja aku vahetab. Ärge vahetage akut kasutaja enda omaga.

ETTEVAATUST

Elektrilöögi-, tulekahju- jms ohu vähendamiseks.

Ärge võtke toodet koost lahti ega muutke seda.

Ärge laske tuleohtlikel materjalidel, veel või metallesemetel tootesse sattuda.

Teie turvalisuse tagamiseks…

Lõpetage kõrvaklappide kasutamine, kui need on väga ebamugavad või ärritavad teie nahka ja kõrvu. Need võivad kahjustada teie nahka ja põhjustada punetust või põletikku.

Kui otsak või kõrvaklapi muud osad jäävad teie kõrva kinni, ärge suruge seda sügavamale kõrvakanalisse ja pöörduge osa eemaldamiseks arsti poole. Kui osa üritavad eemalda ebapädevad isikud, võib kõrv viga saada.

Hoidke otsakud ohutus ja lastele ligipääsmatus kohas, et vältida võimalikke ohte, näiteks otsakute allaneelamist.

Kuivema õhu korral, näiteks talvel, võite kõrvaklappide kasutamisel tunda staatilist elektrit.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Otsakute asendamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Ärge kastke vette ega laske veega pidevalt kokku puutuda.

JURIIDILINE INFO

HOIATUS

Kuulamise mugavus ja heaolu

Ärge laske oma isiklikul audiol liiga valjusti mängida. Kuulmiseksperdid ei soovita pidevat pikaaegset kuulamist.

Kui te kuulete kõrvus kuminat, vähendage helitugevust või lõpetage kasutamine.

Liiklusohutus

Ärge kasutage mootorsõiduki juhtimise ajal. See võib põhjustada liiklusohtlikku olukorda ning on paljudes piirkondades ebaseaduslik.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peate olema äärmiselt ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.

Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et te ei kuule ümbritsevaid helisid.

ETTEVAATUST

Elektrilöögi-, tulekahju- jms ohu vähendamiseks.

Ärge võtke toodet koost lahti ega muutke seda.

Ärge laske tuleohtlikel materjalidel, veel või metallesemetel tootesse sattuda.

Teie turvalisuse tagamiseks…

Lõpetage kõrvaklappide kasutamine, kui need on väga ebamugavad või ärritavad teie nahka ja kõrvu. Need võivad kahjustada teie nahka ja põhjustada punetust või põletikku.

Kui otsak või kõrvaklapi muud osad jäävad teie kõrva kinni, ärge suruge seda sügavamale kõrvakanalisse ja pöörduge osa eemaldamiseks arsti poole. Kui osa üritavad eemalda ebapädevad isikud, võib kõrv viga saada.

Hoidke otsakud ohutus ja lastele ligipääsmatus kohas, et vältida võimalikke ohte, näiteks otsakute allaneelamist.

Kuivema õhu korral, näiteks talvel, võite kõrvaklappide kasutamisel tunda staatilist elektrit.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Otsakute asendamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Vee-/tilkumiskindluse kohta...

Kuigi need kõrvaklapid on veekindluse funktsiooniga (IPX5), ei ole need täielikult veekindlad.

Loputamisel kasutage kraanivett. Ärge kasutage šampooni ega seebivett.

Kuigi see laadimiskarp on tilkumiskindluse funktsiooniga (IPX2), ei ole see täielikult veekindel.

Sulgege USB-kate täielikult tilkumiskindluse tagamiseks.


Garantii

Euroopa jaoks

Euroopa garantiiteabe osas vaadake järgmiselt veebisaidilt.

USA ja Kanada jaoks

Vaadake palun oma tootega kaasas olevast garantiiteabest.