Om JVC Headphones App

Appen förklaras med den engelska versionen av appskärmen.

Ladda ned Earphone-appen

Genom att installera den dedikerade appen (gratis) kan du kontrollera hörlurarnas status och ändra olika inställningar.

Ladda ner appen från App Store för iPhone eller Google Play för Android™.

Store_JVC_logo
Icon_App_Store_U
Icon_Google_Play_U_2023

OBS!

De OS-versioner som stöds är iOS 14 till 17 och Android 8 till 13.

Displayen kan variera beroende på appversionen och din smarttelefon.

Öppna appen när du är ansluten till internet.

Vi rekommenderar att du använder appen i en Wi-Fi- eller höghastighetsmiljö för datakommunikation.

Se App-kompatibel modell >> för information om kompatibla modeller.

Skärmen för val

 1. Parkoppla hörlurarna och din smartphone.

 2. Se ”Parkoppling (Registrera en enhet)” i ”Bruksanvisning” för varje modell.

 3. Öppna appen och välj dina hörlurar på skärmen för val av modell.

 4. Om du använder iOS-versionen, slå bara på hörlurarna du använder.

  JVC_Headphones_App_Selecting_Model_U_A30T2

  Följande meddelande kan visas när du öppnar appen. Välj ”OK” eller ”Tillåt” när du använder appen.

  iOS

  "JVC Headphones" vill använda Bluetooth

  Android

  Vill du tillåta att JVC Headphones kan hitta, ansluta till och fastställa relativ position för enheter i närheten?

  Det innehåll som visas kan variera beroende på din smarttelefon och OS-version.

OBS!

Om hörlurarna inte visas eller om huvudskärmen inte visas, gör följande.

 1. Stäng appen.

 2. Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och vänta i cirka 30 sekunder.

 3. Ta bort L (vänster) och R (höger) från laddningsfodralet och anslut dem till din smartphone.

 4. Öppna appen och välj hörlurarna.

Huvudskärmen

Innehållet som visas varierar beroende på modellen.

Statusdisplay

JVC_Headphones_App_001_Status_Ver1_U_A30T2
 1. Modellnamn / Firmware-version

 2. Visar modellnamnet och hörlurarnas firmwareversion.

 3. Produktfärgbyte

 4. Om produkten har flera färger, tryck för att ändra färg på bilden.

 5. Batterinivå

 6. Visar återstående batterinivå.

 7. View instruction manual

 8. Tryck för att visa ”Bruksanvisning”. Klicka här för detaljerade instruktioner om hur man använder hörlurarna.

 9. Update firmware

 10. Se Uppdatering av huvudenhetens firmware >>.

 11. Codec / Kvantiseringsbithastighet / Samplingsfrekvens

 12. Visar codec, kvantiseringsbithastighet och samplingsfrekvens under musikuppspelning.

  Uppspelningscodecen visas i orange.

Volyminställning

Du kan justera volymen under musikuppspelning, röstvolymen under telefonsamtal och musikvolymen under Touch & Talk.

Skärmbilden är avsedd som illustration.

JVC_Headphones_App_002_Volume_Ver1_U_A30T2

Olika inställningar

Du kan ändra de olika inställningarna.

För mer information om ”Suppress indicator” och ”Suppress prompt”, se ”Bruksanvisning” för varje modell.

Skärmbilden är avsedd som illustration.

JVC_Headphones_App_003_Various_Ver1_U_A30T2

Vissa modeller tillåter att inställningarna för NC (brusreducering)/omgivande ljud och kontrolltangentväxling ändras.

JVC_Headphones_App_009_NC_TaT_U_A30T2
Victor_Headphones_App_Blank_Line

Kompatibilitetstabell för inställningar efter modell (Icon_Check_Mark: stöds; -: stöds inte)

Inställningspost

HA-NP50T

HA-A30T2

Touch & Talk

-

Icon_Check_Mark

Noise canceling

-

Icon_Check_Mark

Wind Cut

-

Icon_Check_Mark

Suppress indicator

Icon_Check_Mark

Icon_Check_Mark

Suppress prompt

Icon_Check_Mark

Icon_Check_Mark

Disable touch key

Icon_Check_Mark

Icon_Check_Mark

Sidetone

-

Icon_Check_Mark

Low latency mode

Icon_Check_Mark

Icon_Check_Mark

Sound mode

Du kan växla ljudläge och konfigurera de anpassade utjämningsinställningarna.

Vissa modeller tillåter att inställningarna för att växla kontrolltangenten för ljudläget ändras.

Om du trycker på inställningsknappen för ”CUSTOM 1” ~ ”CUSTOM 3” visas inställningsskärmen för den anpassade utjämnaren.

Vissa ljudlägen och CUSTOM kanske inte stöds på vissa modeller.

Skärmbilden är avsedd som illustration.

JVC_Headphones_App_004_1_Sound_Ver1_U_A30T2
JVC_Headphones_App_004_2_Sound_Ver1_U_A30T2

Exempel på skärm när du trycker på inställningsknappen för ”CUSTOM 1”

Victor_Headphones_App_Blank_Line

Kompatibilitetstabell för ljudläge efter modell (Icon_Check_Mark: stöds; -: stöds inte)

Inställningspost

HA-NP50T

HA-A30T2

FLAT

-

Icon_Check_Mark

NORMAL

Icon_Check_Mark

-

HIGH

Icon_Check_Mark

-

BASS

Icon_Check_Mark

Icon_Check_Mark

CLEAR

-

Icon_Check_Mark

CUSTOM 1

-

Icon_Check_Mark

CUSTOM 2

-

Icon_Check_Mark

CUSTOM 3

-

Icon_Check_Mark

Touch Key Settings

Du kan ändra funktionstilldelningen för varje funktion.

Skärmbilden är avsedd som illustration. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på den modell som används.

JVC_Headphones_App_008_Touch_Key_Ver1_U_A30T2

Other Settings

För att skicka bildinformation till JVCKENWOOD Corporation.

Om du inte skickar, stäng av det.

JVC_Headphones_App_005_Others_U

Uppdatering av huvudenhetens firmware

Om det finns en ny firmwareuppdatering tillgänglig för hörlurarna visas uppdateringsknappen i orange.

För information om uppdateringshistorik för huvudenhetens firmware, se ”Others” i ”Bruksanvisning” för varje modell.

OBSERVERA

Uppdateringen kan ta upp till 30 minuter.

Se till att din smartphone är ansluten till en strömkälla.

Observera följande försiktighetsåtgärder under uppdateringen.

Tryck inte på hemknappen och återgå inte till hemskärmen.

Stäng inte av appen.

Starta inte eller växla till andra applikationer.

Stäng inte av hörlurarna och din smartphone.

 1. Tryck på Update firmware-knappen och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera firmware.

 2. JVC_Headphones_App_006_Update_U_A30T2

OBS!

Om uppdateringen misslyckas eller avbryts kanske hörlurarna inte fungerar som de ska. Utför stegen nedan för att uppdatera igen.

 1. Stäng appen.

 2. Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och vänta i cirka 30 sekunder.

 3. Använd din smartphone för att radera anslutningsinformationen för hörlurarna.

 4. JVC_Headphones_App_007_Remove_device_U + Remove_device_JVC_U

  Radera anslutningsinformationen för hörlurarna.

 5. Ta bort R (höger) från laddningsfodralet och vänta tills indikatorn blinkar snabbt upprepade gånger.

 6. Sätt i R i laddningsfodralet.

 7. Ta bort L (vänster) från laddningsfodralet och vänta tills indikatorn blinkar snabbt upprepade gånger.

 8. Sätt i L i laddningsfodralet.

 9. Victor_Headphones_App_Blank_Line
 10. Ta bort L från laddningsfodralet och vänta tills indikatorn blinkar snabbt upprepade gånger.

 11. Parkoppla och anslut till din smartphone.

 12. Victor_Headphones_App_Blank_Line
 13. Ta bort R.

 14. Sätt i L i laddningsfodralet.

 15. Sätt i R i laddningsfodralet.

 16. Victor_Headphones_App_Blank_Line
 17. Ta bort L från laddningsfodralet och anslut den till din smartphone. Ta sedan bort R från laddningsfodralet.

 18. Öppna appen och kör uppdateringen.

App-kompatibel modell

Lista över kompatibla modeller:

HA-NP50T

HA-A30T2

Licens

App Store is a trademark of Apple Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Google Play och Google Play logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Andra företagsnamn och produktnamn som omnämns i den här handboken är varumärken som tillhör respektive företag och registrerade varumärken i andra länder.

Förstasidan