Korisnički priručnik

BEŽIČNE SLUŠALICE

HA-S60BT

Morate pročitati

PRAVNE INFORMACIJE

Poštovani korisniče,

Ovaj je uređaj u skladu s važećim direktivama i standardima Europske unije koji se odnose na usklađivanje zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i na ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
Europski zastupnik za korporaciju JVC KENWOOD je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NJEMAČKA

Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke opreme i baterija (odnosi se na zemlje koje su usvojile odvojene sustave za skupljanje otpada)

Proizvodi i baterije sa simbolom (precrtana kanta za otpad) ne smiju se odlagati u kućanski otpad.

Ovaj proizvod sadrži punjivu bateriju. Za informacije o odlaganju obratite se ovlaštenom prodavaču JVC-ovih proizvoda.

Samo Europska unija

Kopiju izjave o sukladnosti vezano uz Direktivu RE 2014/53/EU možete preuzeti sa sljedećih web stranica (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Tvrtka JVC ovim izjavljuje da je sustav [HA-S60BT] u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Proizvođač

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

UPOZORENJE

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, izbjegavajte dugotrajno slušanje pri visokoj glasnoći.

Ne preporučuje se slušanje pri velikoj glasnoći tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Ne upotrebljavajte pri vožnji automobila ili bicikla.

Obratite posebnu pažnju na promet oko sebe kada slušalice upotrebljavate na otvorenom. U suprotnom može doći do nezgode.

Ovaj proizvod s ugrađenom baterijom ne smije se izlagati visokim temperaturama, poput onih od sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.

Ovaj proizvod sadrži punjivu bateriju koja nije zamjenjiva. Opasnost od eksplozije ako je korisnik zamijenio bateriju. Nemojte zamijeniti bateriju na svoju ruku.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, požara itd.

Nemojte uklanjati vijke, poklopac ili kućište.

Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Nemojte rastavljati ili mijenjati jedinicu.

Spriječite ulazak zapaljivih, tekućih ili metalnih tvari u jedinicu.

Radi vaše sigurnosti...

U uvjetima suhog zraka, primjerice zimi, pri uporabi slušalica možete osjetiti lagani statički elektricitet.

Ako tijekom uporabe slušalica počnete osjećati bol, odmah prekinite uporabu.

Pazite da vam se pri podešavanju trake za glavu kosa ili drugi predmeti ne zapetljaju u klizni dio trake (za podešavanje).

Izbjegavajte korištenje slušalica...

na mjestima koja su izložena prekomjernoj vlažnosti ili prašini

na mjestima koja su izložena iznimno visokim (iznad 40 °C ili 104 °F) ili niskim (ispod 5 °C ili 41 °F) temperaturama

NE ostavljajte slušalice...

izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti

blizu grijalice

Da biste zaštitili slušalice, NE...

dopustite im da se smoče

tresite ih ili ispuštajte na tvrde predmete

Mjere opreza za uporabu

Jastučići za uši će se istrošiti ranije od ostalih dijelova čak i pri uobičajenoj uporabi ili pri uobičajenoj pohrani zbog svojstava materijala.

Za zamjenu ušnih jastučića, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili slušalice.


Europska garancija

Za informacije o europskoj garanciji pogledajte sljedeće.