Brugervejledning

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER

HA-S60BT

Skal læses

JURIDISKE OPLYSNINGER

Kære kunde,

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende radio og begrænsninger for farlige stoffer (RoHS).
Europæisk repræsentant for JVC KENWOOD Corporation er:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Oplysninger om bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (gælder for lande, der har vedtaget separate indsamlingssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (overstreget skraldespand på hjul) kan ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri. Ret henvendelse til en autoriseret JVC-forhandler angående bortskaffelse.

Kun EU

En kopi af konformitetserklæringen angående RE-direktivet 2014/53/EU kan downloades fra de følgende Web-steder (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC erklærer hermed, at dette System [HA-S60BT] er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante betingelser i Direktiv 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ADVARSEL

For at forebygge risiko for høreskader, bør man ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid.

Lyt ikke ved høj lydstyrke i længere tid. Må ikke bruges, mens man kører bil eller cykler.

Vær specielt opmærksom på den omgivende trafik i nærheden, når hovedtelefonerne bruges udenfor. Forsømmelse af dette kan føre til ulykker.

Dette produkt med et indbygget batteri må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. sol, ild eller lignende.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes. Fare for eksplosion, hvis bruger forsøger udskiftning af batteri. Udskift som bruger ikke batteriet på egen hånd.

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for elektriske stød, brand etc.

Fjern ikke skruer, dæksel eller kabinet.

Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.

Undlad at adskille eller modificere enheden.

Lad ikke brændbare dele, vand eller metaldele komme ind i enheden.

For din sikkerheds skyld…

Under forhold med tør luft som f.eks. om vinteren, kan du blive udsat for statiske stød, når du anvender hovedtelefonerne.

Bør du føle dig syg ved brug af hovedtelefonerne, bør du stoppe med at benytte dem med det samme.

Sørg for, at dit hår eller andet ikke sætter sig fast i hovedbåndslukkeren (justerer), når hovedbåndet justeres.

Undgå at anvende hovedtelefonerne...

på steder med overdreven luftfugtighed eller støv

på steder med meget høje temperaturer (over 40 °C) eller lave temperaturer (under 5 °C)

Efterlad IKKE høretelefonerne...

i direkte sollys

i nærheden af et varmeapparat

For at beskytte hovedtelefonerne må du IKKE...

lade dem blive våde

ryste dem eller tabe dem ned på hårde genstande

Forholdsregler angående brugen

Ørepuderne slides hurtigere end de andre dele selv ved normal brug eller under normal opbevaring som følge af materialet egenskaber.

For udskiftning af ørepuderne skal du kontakte den forhandler, hvor du købte hovedtelefonerne.


Europæisk garanti

Der henvises til følgende for oplysninger vedrørende den europæiske garanti.