Instrukcja obsługi

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

HA-S60BT

Musisz przeczytać

INFORMACJE PRAWNE

Szanowny Kliencie,

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie urządzeń radiowych i dyrektywy RoHS.
Europejskim przedstawicielem JVC KENWOOD Corporation jest:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NIEMCY

Informacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii (dotyczy krajów, które przyjęły system sortowania śmieci)

Produkty i baterie opatrzone symbolem (przekreślony pojemnik na kółkach) nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi.

Ten produkt zawiera akumulator. Informacje o usuwaniu odpadów można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora JVC.

Tylko Unia Europejska

Kopię deklaracji zgodności z Dyrektywą 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych można pobrać z następujących witryn internetowych (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Firma JVC niniejszym oświadcza, że system [HA-S60BT] jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami dyrektywy 2014/53/UE.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchać przy wysokich poziomach głośności przez długie okresy.

Nie słuchaj używając dużej głośności przez dłuższy okres czasu. Nie używaj podczas kierowania pojazdem ani jazdy na rowerze.

Zwróć szczególną uwagę na ruch drogowy, jeśli korzystasz ze słuchawek na zewnątrz. W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Tego produktu z wbudowanym akumulatorem nie należy narażać na przegrzanie (promienie słoneczne, ogień itp.).

Niniejszy produkt zawiera akumulator, który nie podlega wymianie. Wymiana akumulatora przez użytkownika grozi wybuchem. Nie wymieniać akumulatora we własnym zakresie.

PRZESTROGA

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.

Nie usuwaj śrub, pokrywy lub obudowy.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.

Nie pozwól, aby do wnętrza urządzenia dostały się substancje łatwopalne, woda lub metalowe przedmioty.

Dla własnego bezpieczeństwa…

W warunkach suchego powietrza, takich jak zimą, przy użytkowaniu słuchawek można doświadczyć pewnego wyładowania elektrostatycznego.

Jeśli korzystanie ze słuchawek powoduje złe samopoczucie, natychmiast zaprzestań używania ich.

Upewnij się, że włosy ani żadne inne obiekty nie są zakleszczone w rozsuwanym (regulowanym) pałąku podczas dopasowywania jego rozmiaru.

Unikaj używania słuchawek...

w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz

w miejscach o bardzo wysokiej (ponad 40°C) lub niskiej (poniżej 5°C) temperaturze

NIE pozostawiaj słuchawek...

wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

w pobliżu grzejnika

Aby chronić słuchawki, NIE...

pozwól, aby miały kontakt z wodą

potrząsaj nimi ani nie upuszczaj ich na twarde przedmioty

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Wkładki douszne zużyją się szybciej niż inne części, nawet podczas normalnego użytkowania lub normalnego przechowywania ze względu na właściwości materiału.

Aby wymienić wkładki douszne, skonsultuj się ze sprzedawcą, od którego zostały kupione słuchawki.


Europejska gwarancja

Zobacz poniżej, aby uzyskać informacje na temat gwarancji europejskiej.