Navodila za uporabo

BREZŽIČNE SLUŠALKE

HA-S60BT

Preberite

PRAVNE INFORMACIJE

Dragi kupec,

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi, ki se nanašajo na radio in RoHS.
Evropski predstavnik korporacije JVC KENWOOD je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMČIJA

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterij (za države, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)

Izdelkov in baterij s simbolom (prečrtan smetnjak na kolesih) ni dovoljeno odstraniti kot gospodinjske odpadke.

Ta izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo. Za odstranitev se obrnite na pooblaščenega zastopnika podjetja JVC.

Samo Evropska unija

Kopijo izjave o skladnosti z Direktivo RE 2014/53/EU je mogoče prenesti z naslednjih spletnih mest (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Podjetje JVC izjavlja, da je ta sistem [HA-S60BT] skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Proizvajalec

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OPOZORILO

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti.

Ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti. Ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.

Če uporabljate slušalke na prostem, bodite posebej pozorni na promet. V nasprotnem primeru obstaja tveganje prometne nezgode.

Tega izdelka z vgrajeno baterijo ni dovoljeno izpostavljati visokim temperaturam, na primer soncu, ognju in podobno.

Ta izdelek vsebuje akumulator za ponovno polnjenje, ki ga ni mogoče zamenjati. Nevarnost eksplozije, če uporabnik zamenja akumulator. Sami ne zamenjujte akumulatorja.

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, požara itd.

Ne odstranjujte vijakov, pokrova ali ohišja.

Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne razstavljajte ali spreminjajte naprave.

Ne dopustite, da bi v napravo prodrle vnetljive snovi, voda ali kovinski predmeti.

Za vašo varnost…

Takrat, ko je ozračje bolj suho, na primer pozimi, lahko občutite pri uporabi slušalk udar statične elektrike.

Če začutite med uporabo slušalk slabost, jih takoj nehajte uporabljati.

Preverite, ali se niso vaši lasje ali drugi predmeti zapletli v drsnik (nastavitveni) naglavnega traka, medtem ko ga nastavljate.

Izogibajte se uporabi slušalk...

na mestih, kje sta prisotna prevelika vlaga ali prah

na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim (nad 40 °C) ali nizkim (pod 5 °C) temperaturam.

NE pustite slušalk...

izpostavljenih neposredni sončni svetlobi

blizu grelnika

Za zaščito slušalk NE...

omogočite, da bi se zmočile

stresajte jih ali pustite pasti na trde predmete

Previdnost pri uporabi

Ušesne blazinice se zaradi značilnosti materiala obrabljajo prej kot drugi deli tudi pri normalni uporabi ali pri normalnem shranjevanju.

Za zamenjavo ušesnih blazinic se posvetujte s prodajalcem, kjer ste slušalke kupili.


Evropska garancija

Prosimo, obrnite se na naslednje za informacije o evropski garanciji.