Bruksanvisning

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

HA-S60BT

Måste läsa

RÄTTSLIG INFORMATION

Bästa kund,

Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande radioutrustning och begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS).
Europarepresentant för JVC KENWOOD Corporation är:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Information avseende kassering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning och batterier (tillämpligt för länder som har antagit separata insamlingssystem för avfall)

Produkter och batterier med denna symbol (en överkryssad soptunna på hjul) får inte kastas med vanliga hushållssopor.

Denna produkt innehåller ett laddningsbart batteri. Kontakta en auktoriserad JVC-handlare angående kassering.

Endast europeiska unionen

En kopia av försäkran om överensstämmelse med hänsyn till radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU kan laddas ner från följande webbplatser (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Härmed tillkännager JVC att detta system [HA-S60BT] är i överensstämmelse med erforderliga krav och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Tillverkare

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VARNING

Lyssna inte på höga volymnivåer under längre perioder, eftersom det kan ge upphov till hörselskada.

Lyssna inte på hög volym under lång tid. Använd inte hörlurarna i trafiken.

Var särskilt uppmärksam på omgivande trafik vid användning av hörlurarna utomhus. Annars finns det risk för att en olycka inträffar.

Denna produkt med ett inbyggt batteri får inte utsättas för hög värme från exempelvis solljus eller eld.

Den här produkten innehåller laddningsbart batteri, vilket inte kan bytas ut. Explosionsrisk om användaren byter batteri. Byt inte själv ut batteriet.

OBSERVERA

För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.

Ta inte bort skruvar, lock eller hölje.

Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

Demontera eller modifiera inte enheten.

Låt inte lättantändliga ämnen, vatten eller metallföremål tränga in i enheten.

Av säkerhetsskäl…

När luften är torr, t.ex. vintertid, kan det hända att statiska stötar uppstår vid användning av hörlurarna.

Avbryt genast användningen, om illamående uppstår medan hörlurarna används.

Se till att inte håret eller någonting annat fastnar i bygelns glidskena (justerare) vid justering av huvudbygeln.

Undvik att använda hörlurarna...

på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm

på platser med mycket höga (över 40 °C) eller låga (under 5 °C) temperaturer

Lämna INTE hörlurarna...

utsatta för direkt solljus

nära en värmeapparat

För att skydda hörlurarna, FÅR DU INTE...

låta dem bli våta

skaka dem eller tappa dem mot hårda föremål

Försiktighetsåtgärd vid användning

Öronkuddarna slits ut tidigare än de andra delarna, även vid normal användning och normal förvaring, som ett resultat av materialegenskaperna.

Kontakta återförsäljaren där du köpte hörlurarna för byte av öronkuddarna.


Europeisk garanti

Se följande för information om den europeiska garantin.