Käyttöopas

LANGATON TEATTERIJÄRJESTELMÄ

XP-EXT1

Suoritinyksikkö: XP-EXT1P
Kuuloke: XP-EXT1H

Täytyy lukea

Lakisääteiset tiedot

Hyvä asiakas

Tämä laite on yhdenmukainen voimassa olevien eurooppalaisten RoHS- ja radiolaitedirektiivien ja -standardien kanssa.
JVCKENWOOD Corporationin Euroopan edustaja on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSA

Recycle mark

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen hävittäminen (maat, joissa on käytössä erilliset jätteenkeräysjärjestelmät)

Laitteita ja paristoja, joissa on seuraava merkintä (ruksattu roskapönttö), ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Tässä laitteessa on ladattava paristo. Ota yhteys valtuutettuun JVCKENWOOD-edustajaan ja kysy tietoja hävittämisestä.

Vain Euroopan unioni

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite [XP-EXT1] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Valmistaja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROITUS

Safety Ear

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Muussa tapauksessa kuulo voi vahingoittua.

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Älä käytä ajaessasi tai pyöräillessäsi.

Kiinnitä erityistä huomiota ympäröivään liikenteeseen, kun käytät kuulokkeita ulkona. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.

Tätä laitetta, jossa on yhdysrakenteinen paristo, ei saa altistaa kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle jne.

Tämä tuote sisältää ladattavan akun, jota ei voi vaihtaa. Räjähdysvaara, jos käyttäjä vaihtaa akun. Älä vaihda akkua itse.

Akkua koskevat varoitukset

Käsittele akkua seuraavasti.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla räjähdys tai syttyvien nesteiden ja kaasujen vuoto.

Ei saa hävittää polttamalla, heittää pois, murskata tai leikata

Ei saa jättää erittäin korkeaan lämpötilaan

Ei saa jättää erittäin matalapaineisiin olosuhteisiin

HUOMIO

Sähköiskujen, tulipalon ym. vaarojen vähentäminen.

Älä irrota ruuveja, päällistä tai runko-osaa.

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia.

Älä päästä laitteeseen herkästi syttyviä aineita, vettä tai metalliesineitä.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Kun ilma on kuiva, kuten esim. talvella, kuulokkeita käytettäessä saattaa tuntua sähköiskuja.

Jos sinulle tulee huono olo kuulokkeita käyttäessäsi, lopeta niiden käyttö välittömästi.

Varmista, etteivät esimerkiksi hiuksesi jää kiinni kuulokkeiden liukuvaan säätimeen, kun säädät kuulokkeiden kokoa.

Vältä kuulokkeiden käyttöä...

paikoissa, joissa se altistuu liialliselle kosteudelle tai pölylle

paikoissa, joissa se altistuu hyvin korkeille (yli 40 °C) tai alhaisille (alle 5 °C) lämpötiloille.

ÄLÄ jätä kuulokkeita...

suoraan auringonvaloon

lämmittimen lähelle.

Jotta suojaisit kuulokkeita, ÄLÄ...

anna niiden kastua

ravista niitä tai pudota niitä kovia esineitä vasten.

Huomattava käytössä

Lopeta laitteen käyttö heti, jos siihen suoraan kosketuksissa olevilla alueilla, kuten korvilla ja ihossa, tuntuu epämukavuutta. Laitteen käytön jatkaminen tällaisessa tilanteessa voi saada aikaan mm. tulehduksen ja ihoärsytyksen kaltaisia oireita.

Irrota kuulokkeet vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Kuulokkeiden johtoa ei saa kiertää AV-laitteen ympärille. Muussa tapauksessa johto voi murtua pistokkeen kohdalta.

Suojaa laite putoamiselta, iskeytymiseltä esineitä vasten tai voimakkailta iskuilta.

Korvatyynyt kuluvat muita osia aiemmin jopa tavallisessa käytössä tai varastoinnissa materiaalin ominaisuuksien vuoksi.

Ota korvatyynyjen vaihtamista varten yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit kuulokkeet.

Pyyhi lika kuulokkeiden pinnalta kostealla, kuivaksi väännetyllä rievulla.

Laitteen tippuvesi- ja vedenkesto-ominaisuudet

Laite ei pidä tippuvettä eikä kestä vettä. Suojattava joutumasta kosketuksiin veden tai hien kanssa. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

Laitetta on varottava käyttämästä rankassa vesi- tai lumisateessa ja korkeassa ilmankosteudessa samoin kuin olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa hikoilua.

Laite on pyyhittävä vedestä tai hiestä välittömästi kuivalla ja pehmeällä kankaalla.

Latausliitäntä on suojattava vedeltä ja hieltä.


Eurooppalainen takuu

Katso laitteen eurooppalaiset takuutiedot alta.