Naudotojo vadovas

BELAIDĖ TEATRO SISTEMA

XP-EXT1

Procesoriaus blokas: XP-EXT1P
Ausinės: XP-EXT1H

Privaloma perskaityti

TEISINĖ INFORMACIJA

Gerb. vartotojau,

Šis aparatas atitinka galiojančias Europos direktyvas ir standartus, susijusius su radijo įranga ir RoHS.
„JVCKENWOOD Corporation“ atstovas Europoje yra:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, VOKIETIJA

Recycle mark

Informacija apie senos elektrinės ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išmetimą (taikoma šalims, kurios įvedė atskirą atliekų surinkimo sistemą)

Gaminių ir baterijų, ant kurių pateiktas perbrautos šiukšliadėžės simbolis, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Šiame gaminyje sumontuotas akumuliatorius. Dėl utilizavimo kreipkitės į JVCKENWOOD įgaliotąjį prekybos atstovą.

Tik Europos Sąjungoje

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga [XP-EXT1] atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Gamintojas

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ĮSPĖJIMAS

Safety Ear

Neklausykite dideliu garsu ilgą laiką, nes gali būti pažeista jūsų klausa.

Neklausykite įrašo dideliu garsumu ilgą laiką. Nenaudokite, kol vairuojate arba važiuojate dviračiu.

Naudodami ausines lauke, ypatingą dėmesį atkreipkite į eismą aplink jus. Jei to nepadarysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Šio gaminio su įtaisytuoju akumuliatoriumi negalima laikyti aukštoje temperatūroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, jo negalima deginti ir pan.

Šiame prietaise įrengtas nekeičiamas įkraunamas akumuliatorius. Jei naudotojas pakeis akumuliatorių, kils sprogimo pavojus. Akumuliatoriaus patys nekeiskite.

Perspėjimai dėl akumuliatoriaus

Nesielkite su akumuliatoriumi taip, kaip aprašyta toliau.

Tai gali sukelti degių skysčių ir dujų sprogimą ar nutekėjimą.

Mesti į ugnį, naikinti, traiškyti arba pjaustyti

Palikti itin aukštos temperatūros aplinkoje

Palikti itin žemo slėgio aplinkoje

ATSARGIAI

Kad sumažintumėte elektros smūgio, ugnies ir pan. riziką:

Neišsukite varžtų, nenuimkite dangtelio ar dėklo.

Saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

Neardykite ir nemodifikuokite prietaiso.

Neleiskite degioms medžiagoms, vandeniui ar metaliniams objektams patekti į prietaisą.

Jūsų saugumui...

Sausomis oro sąlygomis, pvz., žiemą, naudodamiesi ausinėmis galite pajusti statinę elektros iškrovą.

Jei, naudodami ausines, pasijusite negerai, nedelsdami nustokite jas naudoti.

Įsitikinkite, kad reguliuojant ausinių lanką į ausinių lanko slankiklį (reguliatorių) nepateko jūsų plaukų arba kitų objektų.

Venkite naudoti ausines...

labai drėgnose ir dulkėtose vietose;

vietose, kur jas gali paveikti itin aukšta (virš 40 °C) arba labai žema (iki 5 °C) temperatūra.

NEPALIKITE ausinių...

saulės atokaitoje;

netoli šildytuvo.

Norėdami apsaugoti ausines, VENKITE...

leisti joms sudrėkti;

purtyti jas arba mesti ant kietų objektų.

Naudojimo atsargos priemonės

Nedelsdami nutraukite šio gaminio naudojimą, jei jaučiate diskomfortą tiesioginio sąlyčio su ausinėmis vietose, pavyzdžiui, ant ausų ir odos. Tokiomis aplinkybėmis ir toliau naudojant gaminį, gali pasireikšti tokie simptomai kaip uždegimas ir odos sudirginimas.

Ausines atjunkite traukdami už kištuko, o ne už kabelio.

Nevyniokite ausinių kabelio aplink audiovizualinį įrenginį, nes laidas ties kištuku gali nutrūkti.

Nemėtykite gaminio, nedaužykite jo į kitus daiktus ir saugokite nuo stiprių smūgių.

Dėl medžiagų savybių ausies ausinių pagalvėlės nusidėvės anksčiau nei kitos dalys net įprastai naudojant arba laikant įprastomis sąlygomis.

Norėdami pakeisti ausinių pagalvėles, pasitarkite su pardavėju, iš kurio įsigijote ausines.

Jei ant ausinių yra nešvarumų, švariai nuvalykite paviršių išgręžtu drėgnu skudurėliu.

Šio gaminio atsparumas purslams ir vandeniui

Šis gaminys nėra atsparus purslams ar vandeniui. Būkite atsargūs, kad ant jo nepatektų vandens ar prakaito, nes tai gali sugadinti gaminį.

Būkite atsargūs, jei naudojatės šiuo gaminiu stipriai lyjant, sningant ar esant didelei drėgmei, taip pat, jei prakaituojate.

Jei ant gaminio patenka vandens ar prakaito, nedelsdami jį nuvalykite sausa minkšta šluoste.

Stenkitės, kad į įkrovimo jungtis nepatektų vandens ar prakaito.


Europos garantija

Informacijos apie Europos garantiją rasite čia: