Gebruikershandleiding

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON

HA-A8T

Lezen

JURIDISCHE INFORMATIE

Geachte klant,

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake Radio en RoHS.
De Europese vertegenwoordiger van JVCKENWOOD Corporation is:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DUITSLAND

Recycle mark

Informatie aangaande de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)

Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuill worden weggegooid.

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Raadpleeg een erkende JVCKENWOOD handelaar voor het weggooien.

Alleen de Europese Unie

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur [HA-A8T] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres: ((http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Fabrikant

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

WAARSCHUWING

Safety Ear

Voorkom mogelijke beschadiging van uw gehoor en luister derhalve niet langdurig met een hoog volume ingesteld.

Vermijd langdurig luisteren met een hoog volume. Gebruik niet tijdens het rijden of fietsen.

Let vooral goed op het verkeer en de omgeving wanneer u de hoofdtelefoon buitenshuis gebruikt. U zou anders ongelukken kunnen veroorzaken.

Dit product heeft een ingebouwde batterij en dient derhalve niet te worden blootgesteld aan hitte van bijvoorbeeld de zon of een vuur.

Dit product is voorzien van een oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij door de gebruiker wordt vervangen. Gebruiker mag de batterij niet zelf vervangen.

Waarschuwingen voor de batterij

Gelieve de batterij niet op de volgende manieren te hanteren.

Het kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Niet van ontdoen in vuur, weggooien, pletten of snijden

Laat het in een omgeving met extreem hoge temperaturen liggen

Laat het in een omgeving met extreem lage druk liggen

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.

Probeer de hoofdtelefoon niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen.

Zorg dat er geen ontvlambare stoffen, water en metalen onderwerpen in de eenheid komen.

Voor uw veiligheid...

Bij gebruik onder zeer droge luchtomstandigheden als bijvoorbeeld in de winter, voelt u mogelijk een statische schok bij gebruik van de hoofdtelefoon.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Deze hoofdtelefoon heeft een ingebouwde magneet. Houd uit de buurt van voorwerpen waarop magneten mogelijk invloed hebben, zoals horloges, magnetische band en magnetische kaarten.

Als de hoofdtelefoon of de oplaadcassette vies zijn, veeg het oppervlak dan schoon met een droge doek.

Als de contactpunten vuil zijn, reinig deze punten dan met een wattenstaafje of iets dergelijks.

Over de druppelbestendigheid...

Hoewel deze oordopjes een druppelbestendige functie (IPX4) hebben, zijn ze niet volledig waterdicht.

Niet onderdompelen of in aanraking komen met water.

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet nat wordt en vrij van stof is voordat u deze oplaadt.

De oplaadcassette is niet druppel- en waterbestendig. Let goed op om contact met water of zweet te voorkomen, omdat dit tot storingen kan leiden.


Europese Garantie

Raadpleeg het volgende voor informatie over Europese Garantie.