> HUOMIO

HUOMIO

Katso tiedot tärkeistä varoituksista ja turvallisuustoimenpiteistä laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

USB_Type-C_Earphone_CAUTION_Blank_Line

Sähköiskujen, tulipalon ym. vaarojen vähentäminen.

Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia.

Älä päästä laitteeseen herkästi syttyviä aineita, vettä tai metalliesineitä.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Lopeta kuulokkeiden käyttö, jos olo on huono tai epämukava tai jos iho tai korvat ärtyvät. Kuulokkeet voivat ärsyttää ihoa tai aiheuttaa tulehduksen.

Jos kuulokkeiden korvakappaleet tai muu osa juuttuu kiinni korvaan, varo painamasta sitä syvälle korvakäytävään ja hakeudu lääkärinhoitoon osan poistamiseksi. Jos ammattitaidoton henkilö yrittää poistaa kappaleen, korva saattaa vahingoittua.

Ehkäise mahdolliset esim. kappaleen nielemisestä johtuvat onnettomuudet ja vaaratilanteet säilyttämällä korvaan pantavat kappaleet lasten ulottumattomissa.

Kun ilma on kuiva, kuten esim. talvella, kuulokkeita käytettäessä saattaa tuntua sähköiskuja.

Vaihtamisen yhteydessä kiinnitä korvakappaleet tukevasti. Muussa tapauksessa ne voivat kuulokkeiden irrottamisen yhteydessä jäädä korvakäytävään, jolloin ne voivat muodostaa terveysriskin.

Huomattava käytössä

Lopeta tämän laitteen käyttö, jos sen pistoke on taipunut, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai sähköiskun. Varo, etteivät nesteet (esim. hiki, juomat tai desinfiointiaine) tai vieras aines (mm. lika, pöly tai metallikappaleet) vahingoita pistoketta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos pistoke likaantuu tai jos laitteesta lähtee outoa ääntä, hajua tai savua.

Vaihtamisen yhteydessä kiinnitä korvakappaleet tukevasti. Muussa tapauksessa ne voivat kuulokkeiden irrottamisen yhteydessä jäädä korvakäytävään, jolloin ne voivat muodostaa terveysriskin.

Kun korvakappaleet likaantuvat, puhdista pinta kostealla kankaalla. Älä pese vedellä.

Korvakappaleet kuluvat normaalikäytössä ajan mukana.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli haluat hankkia uudet korvakappaleet.

Laitteen tippuvesi- ja vedenkesto-ominaisuudet

Laite ei ole tippuvesitiivis eikä kestä vettä.

Suojattava joutumasta kosketuksiin veden tai hien kanssa. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

Laitetta on varottava käyttämästä rankassa vesi- tai lumisateessa ja korkeassa ilmankosteudessa samoin kuin olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa hikoilua.

Laite on pyyhittävä välittömästi kuivalla ja pehmeällä liinalla. Jatka laitteen käyttöä, kun se on täysin kuiva.