> Kapcsolódás > Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

1Ellenőrizze, hogy a jelző ki van-e kapcsolva.

connecting 1 OFF

2Kapcsolja be a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH beállítását, nyomja meg és tartsa lenyomva a Maru gombot a rendszeren, amíg a jelzőfény 1 másodpercre kéken világítani kezd.

Vegye le az ujját, miután a jelzőfény a rendszer kéken világítani kezd.

gif power_on

A rendszer ezután automatikusan megkísérli újra csatlakoztatni a korábban használt BLUETOOTH eszközt. Ha a kapcsolat létrejötte, a jelző lassan folyamatosan villogni kéken.

Amikor a jelző továbbra is lassan pirosan villog, a kapcsolat a rendszer és a BLUETOOTH eszköz között nem jött létre. Ebben az esetben válassza ki a rendszert a BLUETOOTH eszközön a csatlakoztatáshoz.

Ha a Maru gombot kb. 5 másodpercig-ig nyomva tartja, mialatt a készülék ki van kapcsolva, a jelzőfény felváltva kéken és pirosan villog, és a rendszer belép a csatlakozási módba. Ebben az esetben válassza ki ezt a rendszert a BLUETOOTH eszközön a kapcsolat létrehozásához.