> Kapcsolódás > Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

1Ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva.

2A BLUETOOTH eszközön bekapcsolt BLUETOOTH funkció mellett tartsa lenyomva a Maru2 gombot a rendszerben kb. 3 másodpercig.

A jelzőfény 1 másodpercre kék színűre vált, és az áramellátás bekapcsol. A rendszer ezután automatikusan megkísérli újra csatlakoztatni a korábban használt BLUETOOTH eszközt. Ha a kapcsolat létrejött, a jelzőfény továbbra is lassan, kéken villog.

Amikor a jelző továbbra is lassan pirosan villog, a kapcsolat a rendszer és a BLUETOOTH eszköz között nem jött létre. Ebben az esetben válassza ki a rendszert a BLUETOOTH eszközön a csatlakoztatáshoz.

Ha a Maru2 gombot lenyomva tartja kb. 5 másodpercig, mialatt a készülék ki van kapcsolva, a jelzőfény felváltva kéken és pirosan villog, és a rendszer belép a párosítás módba. Ebben az esetben kapcsolja ki egyszer a rendszert, majd tartsa lenyomva a Maru2 gombot kb. 3 másodpercig és kapcsolja be újra.