> Kapcsolódás > Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

Újracsatlakoztatás (bekapcsolás)

1Ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva.

2A BLUETOOTH funkció BE kapcsolásával a BLUETOOTH eszközön, tartsa lenyomva a Icon Multi button gombot a rendszeren kb. 3 másodpercig.

Engedje fel az ujját, miután a jelző kéken világít. A tápfeszültség bekapcsol és a rendszer ezután automatikusan megkísérli újra csatlakoztatni a korábban használt BLUETOOTH eszközt. Ha a kapcsolat létrejötte, a jelző lassan folyamatosan villogni kéken.

Amikor a jelző továbbra is lassan pirosan villog, a kapcsolat a rendszer és a BLUETOOTH eszköz között nem jött létre. Ebben az esetben válassza ki a rendszert a BLUETOOTH eszközön a csatlakoztatáshoz.

Ha az áramellátás kikapcsolt állapotában kb. 5 másodpercig lenyomva tartja a Icon Multi button gombot, a jelző pirosan és kéken felváltva villog, és a rendszer párosítási módba lép. Ebben az esetben kapcsolja ki a rendszer áramellátását, majd kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Icon Multi button gombot a bekapcsoláshoz.