Gebruikershandleiding

DRAADLOOS THUISBIOSCOOPSYSTEEM

XP-EXT1

Processoreenheid: XP-EXT1P
Koptelefoon: XP-EXT1H

Lezen

JURIDISCHE INFORMATIE

Geachte klant,

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake Radio en RoHS.
De Europese vertegenwoordiger van JVCKENWOOD Corporation is:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DUITSLAND

Recycle mark

Informatie aangaande de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)

Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuill worden weggegooid.

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Raadpleeg een erkende JVCKENWOOD handelaar voor het weggooien.

Alleen de Europese Unie

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur [XP-EXT1] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Fabrikant

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

WAARSCHUWING

Safety Ear

Voorkom mogelijke beschadiging van uw gehoor en luister derhalve niet langdurig met een hoog volume ingesteld.

Vermijd langdurig luisteren met een hoog volume. Gebruik niet tijdens het rijden of fietsen.

Let vooral goed op het verkeer en de omgeving wanneer u de hoofdtelefoon buitenshuis gebruikt. U zou anders ongelukken kunnen veroorzaken.

Dit product heeft een ingebouwde batterij en dient derhalve niet te worden blootgesteld aan hitte van bijvoorbeeld de zon of een vuur.

Dit product is voorzien van een oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij door de gebruiker wordt vervangen. Gebruiker mag de batterij niet zelf vervangen.

Waarschuwingen voor de batterij

Gelieve de batterij niet op de volgende manieren te hanteren.

Het kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Niet van ontdoen in vuur, weggooien, pletten of snijden

Laat het in een omgeving met extreem hoge temperaturen liggen

Laat het in een omgeving met extreem lage druk liggen

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.

Verwijder de schroeven, afdekking of kast niet.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Probeer de hoofdtelefoon niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen.

Zorg dat er geen ontvlambare stoffen, water en metalen onderwerpen in de eenheid komen.

Voor uw veiligheid...

Bij gebruik onder zeer droge luchtomstandigheden als bijvoorbeeld in de winter, voelt u mogelijk een statische schok bij gebruik van de hoofdtelefoon.

Als u zich tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon niet lekker voelt, stop het gebruik ervan dan onmiddellijk.

Zorg dat uw haar of andere voorwerpen niet in de hoofdbandschuiver (afsteller) verstrikt raken bij het afstellen van de hoofdband.

Vermijd het gebruik van de hoofdtelefoon...

op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof

op plaatsen met extreem hoge (meer dan 40 °C of 104 °F) of lage (minder dan 5 °C of 41 °F) temperaturen

Laat de hoofdtelefoon NIET achter...

op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht

in de buurt van een kachel

Ter bescherming van de hoofdtelefoon MOET U VERMIJDEN...

dat deze nat kan worden

dat deze wordt geschud of tegen harde voorwerpen valt

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Stop het gebruik van dit product onmiddellijk als u zich ongemakkelijk voelt op plaatsen die in direct contact komen met de hoofdtelefoon, zoals oren en huid. Symptomen zoals ontsteking en huidirritatie kunnen zich voordoen als u het product onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken.

Als u de stekker van de koptelefoon uit het stopcontact haalt, doe dit dan door aan de stekker te trekken in plaats van aan de kabel te trekken.

Wikkel de hoofdtelefoonkabel niet om een AV-apparaat heen, want dan kan de kabel bij de stekker breken.

Laat het product niet vallen, sla het niet tegen andere voorwerpen aan en stel het niet bloot aan sterke schokken.

De oorkussentjes slijten eerder dan de andere onderdelen, zelfs bij normaal gebruik of normale opslag, vanwege de materiaaleigenschappen.

Voor het vervangen van de oorkussentjes neemt u contact op met de dealer waar u de hoofdtelefoon hebt gekocht.

Als er vuil op de hoofdtelefoon zit, veeg dan het oppervlak schoon met een vochtige doek die uitgewrongen is.

Druppel- en waterbestendige kenmerken van dit product

Dit product is niet druppel- en waterbestendig. Let goed op om contact met water of zweet te voorkomen, omdat het product hierdoor beschadigd kan raken.

Let goed op bij het gebruik van dit product op plaatsen die onderhevig zijn aan hevige regen of sneeuw en een hoge luchtvochtigheid en onder omstandigheden die transpiratie kunnen veroorzaken.

Als het product in contact komt met water of zweet, veeg het dan onmiddellijk af met een droge en zachte doek.

Let er goed op dat er geen water of zweet in de laadterminal komt.


Europese Garantie

Raadpleeg het volgende voor informatie over Europese Garantie.