Instrukcja obsługi

SYSTEM KINA BEZPRZEWODOWEGO

XP-EXT1

Procesor: XP-EXT1P
Słuchawki: XP-EXT1H

Musisz przeczytać

INFORMACJE PRAWNE

Szanowny Kliencie,

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie urządzeń radiowych i dyrektywy RoHS.
Europejskim przedstawicielem JVCKENWOOD Corporation jest:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NIEMCY

Recycle mark

Informacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii (dotyczy krajów, które przyjęły system sortowania śmieci)

Produkty i baterie opatrzone symbolem (przekreślony pojemnik na kółkach) nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi.

Ten produkt zawiera akumulator. Informacje o usuwaniu odpadów można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora JVCKENWOOD.

Tylko Unia Europejska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy [XP-EXT1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OSTRZEŻENIE

Safety Ear

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchać przy wysokich poziomach głośności przez długie okresy.

Nie słuchaj używając dużej głośności przez dłuższy okres czasu. Nie używaj podczas kierowania pojazdem ani jazdy na rowerze.

Zwróć szczególną uwagę na ruch drogowy, jeśli korzystasz ze słuchawek na zewnątrz. W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Tego produktu z wbudowanym akumulatorem nie należy narażać na przegrzanie (promienie słoneczne, ogień itp.).

Niniejszy produkt zawiera akumulator, który nie podlega wymianie. Wymiana akumulatora przez użytkownika grozi wybuchem. Nie wymieniać akumulatora we własnym zakresie.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

Z akumulatorem nie wolno obchodzić się w poniższy sposób.

Może to doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnych cieczy i gazów.

Spalać, wyrzucać, zgniatać lub ciąć

Pozostawiać w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze

Pozostawiać w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu

PRZESTROGA

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.

Nie usuwaj śrub, pokrywy lub obudowy.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.

Nie pozwól, aby do wnętrza urządzenia dostały się substancje łatwopalne, woda lub metalowe przedmioty.

Dla własnego bezpieczeństwa...

W warunkach suchego powietrza, takich jak zimą, przy użytkowaniu słuchawek można doświadczyć pewnego wyładowania elektrostatycznego.

Jeśli korzystanie ze słuchawek powoduje złe samopoczucie, natychmiast zaprzestań używania ich.

Upewnij się, że włosy ani żadne inne obiekty nie są zakleszczone w rozsuwanym (regulowanym) pałąku podczas dopasowywania jego rozmiaru.

Unikaj używania słuchawek...

w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz

w miejscach o bardzo wysokiej (ponad 40°C) lub niskiej (poniżej 5°C) temperaturze

NIE pozostawiaj słuchawek...

wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

w pobliżu grzejnika

Aby chronić słuchawki, NIE...

pozwól, aby miały kontakt z wodą

potrząsaj nimi ani nie upuszczaj ich na twarde przedmioty

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Niezwłocznie zaprzestań korzystać z produktu, jeśli zaczniesz odczuwać dyskomfort w miejscach bezpośrednio stykających się ze słuchawkami, jak uszy i skóra. Dalsze korzystanie z produktu w takich okolicznościach może prowadzić do objawów, takich jak zapalenie i podrażnienie skóry.

Aby odłączyć słuchawki, ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.

Nie owijaj kabla słuchawek wokół urządzenia audio-wideo, ponieważ może to spowodować pęknięcie kabla w pobliżu wtyczki.

Nie upuszczaj produktu, nie uderzaj nim w inne przedmioty ani nie narażaj na silne uderzenia.

Wkładki douszne zużyją się szybciej niż inne części, nawet podczas normalnego użytkowania lub normalnego przechowywania ze względu na właściwości materiału.

Aby wymienić wkładki douszne, skonsultuj się ze sprzedawcą, od którego zostały kupione słuchawki.

Jeśli słuchawki są zabrudzone, wytrzyj ich powierzchnię do czysta za pomocą wyżętej i wilgotnej ściereczki.

Kroploszczelność i wodoodporność tego produktu

Ten produkt nie jest kroploszczelny ani wodoodporny. Zachowaj ostrożność, aby unikać styczności z wodą lub potem, ponieważ może to uszkodzić produkt.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego produktu w miejscach narażonych na ulewny deszcz lub śnieg i wysoką wilgotność, a także w warunkach, które mogą powodować pocenie się.

Jeśli dojdzie do styczności produktu z wodą lub potem, niezwłocznie zetrzyj wodę lub pot suchą i miękką ściereczką.

Zachowaj ostrożność, aby zapobiec przedostaniu się wody lub potu do gniazda ładowania.


Europejska gwarancja

Zobacz poniżej, aby uzyskać informacje na temat gwarancji europejskiej.