Navodila za uporabo

BREZŽIČNI SISTEM HIŠNEGA KINA

XP-EXT1

Procesorska enota: XP-EXT1P
Slušalke: XP-EXT1H

Preberite

PRAVNE INFORMACIJE

Dragi kupec,

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi, ki se nanašajo na radio in RoHS.
Evropski predstavnik korporacije JVCKENWOOD je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMČIJA

Recycle mark

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterij (za države, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)

Izdelkov in baterij s simbolom (prečrtan smetnjak na kolesih) ni dovoljeno odstraniti kot gospodinjske odpadke.

Ta izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo. Za odstranitev se obrnite na pooblaščenega zastopnika podjetja JVCKENWOOD.

Samo Evropska unija

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema [XP-EXT1] v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Proizvajalec

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OPOZORILO

Safety Ear

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti.

Ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti. Ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.

Če uporabljate slušalke na prostem, bodite posebej pozorni na promet. V nasprotnem primeru obstaja tveganje prometne nezgode.

Tega izdelka z vgrajeno baterijo ni dovoljeno izpostavljati visokim temperaturam, na primer soncu, ognju in podobno.

Ta izdelek vsebuje akumulator za ponovno polnjenje, ki ga ni mogoče zamenjati. Nevarnost eksplozije, če uporabnik zamenja akumulator. Sami ne zamenjujte akumulatorja.

Opozorila za baterijo

Prosimo, da z baterijo ne ravnate na naslednje načine.

Lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin in plinov.

Ne odlagajte v ogenj, zavrzite, zdrobite ali režite

Ne pustite v okolju z zelo visokimi temperaturami

Ne pustite v okolju z zelo nizkim tlakom

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, požara itd.

Ne odstranjujte vijakov, pokrova ali ohišja.

Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne razstavljajte ali spreminjajte naprave.

Ne dopustite, da bi v napravo prodrle vnetljive snovi, voda ali kovinski predmeti.

Za vašo varnost...

Takrat, ko je ozračje bolj suho, na primer pozimi, lahko občutite pri uporabi slušalk udar statične elektrike.

Če začutite med uporabo slušalk slabost, jih takoj nehajte uporabljati.

Preverite, ali se niso vaši lasje ali drugi predmeti zapletli v drsnik (nastavitveni) naglavnega traka, medtem ko ga nastavljate.

Izogibajte se uporabi slušalk...

na mestih, kje sta prisotna prevelika vlaga ali prah

na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim (nad 40 °C) ali nizkim (pod 5 °C) temperaturam.

NE pustite slušalk...

izpostavljenih neposredni sončni svetlobi

blizu grelnika

Za zaščito slušalk NE...

omogočite, da bi se zmočile

stresajte jih ali pustite pasti na trde predmete

Previdnost pri uporabi

Takoj prenehajte uporabljati izdelek, če občutite nelagodje na območjih, ki pridejo v neposreden stik s slušalkami, kot so ušesa in koža. Simptomi, kot sta vnetje in draženje se lahko pojavita, če boste še naprej uporabljali izdelek v teh pogojih.

Ko odklopite slušalke, to storite tako, da jih povlečete za vtič in ne za kabel.

Kabla slušalk ne navijajte okoli naprave AV, ker lahko to povzroči, da se kabel na vtiču zlomi.

Pazite, da vam izdelek ne pade, da ne trkajte z njim ob druge predmete in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.

Ušesne blazinice se zaradi značilnosti materiala obrabljajo prej kot drugi deli tudi pri normalni uporabi ali pri normalnem shranjevanju.

Za zamenjavo ušesnih blazinic se posvetujte s prodajalcem, kjer ste slušalke kupili.

Če je umazanija na enoti slušalk, jo obrišite s čisto, rahlo ožeto krpo.

Lastnosti tega izdelka, ki so odporne proti kapljanju in vodi

Ta izdelek ni odporen na kapljanje ali vodoodporen. Bodite previdni, da ne pride v stik z vodo ali znojem, ker lahko to povzroči okvaro izdelka.

Bodite posebej pozorni pri uporabi naprave na mestih, ki so izpostavljena močnemu dežju ali snegu in visoki vlagi kot tudi pogojem, ki lahko povzročijo znojenje.

Ko pride izdelek v stik z vodo ali znojem, ga nemudoma obrišite s suho in mehko krpo.

Bodite previdni, da voda ali znoj ne prideta v polnilni priključek.


Evropska garancija

Prosimo, obrnite se na naslednje za informacije o evropski garanciji.