> Lataaminen

Lataaminen

Ehkäise kuulokkeiden toimintahäiriöt tai epätavallinen lämpeneminen käyttämällä lataamisen yhteydessä USB-verkkolaitetta ja 5 V:n tasavirtaliitäntää.

Käytä laitteen lataamiseen vain sen mukana toimitettua latausjohtoa.

Liitä laite mukana toimitetulla latausjohdolla erikseen hankittavaan USB-verkkosovittimeen tai toiminnassa olevaan tietokoneeseen.

1Aloita lataaminen liittämällä laitteen mukana toimitettu latausjohto.

Punainen merkkivalo syttyy ja lataaminen alkaa. Merkkivalo sammuu, kun laite on ladattu.

Lataaminen kestää noin 2,5 tuntia.

Lataamisen aikana laitetta ei voi käyttää.