> Liittäminen > Yhdistä uudelleen (virta päällä)

Yhdistä uudelleen (virta päällä)

1Tarkista, että virta on pois päältä.

2Samalla kun BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto on kytkettynä PÄÄLLE, pidä järjestelmän Maru2-painiketta alhaalla noin 3 sekuntia.

Merkkivalo palaa sinisenä 1 sekunnin, jolloin virta kytkeytyy päälle. Sen jälkeen järjestelmä yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden uudelleen aiemmin käytettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Jos yhteys muodostuu, merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista sinisenä.

Kun merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista punaisena, järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä yhteyttä ei ole muodostettu. Valitse järjestelmä tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteesta muodostaaksesi yhteyden.

Jos pidät Maru2-painiketta alhaalla noin 5 sekuntia virran ollessa pois kytkettynä, merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä ja järjestelmä siirtyy laiteparin muodostamistilaan. Kytke tässä tapauksessa järjestelmän virta pois päältä ja pidä sitten Maru2-painiketta alhaalla noin 3 sekuntia, jotta virta kytkeytyy uudelleen päälle.