Gebruikershandleiding

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON

HA-S80BN

Lezen

JURIDISCHE INFORMATIE

Geachte klant,

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake Radio en RoHS.
De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD Corporation is:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DUITSLAND

Informatie aangaande de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)

Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuill worden weggegooid.

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Raadpleeg een erkende JVC handelaar voor het weggooien.

Alleen de Europese Unie

Een kopie van de ”Declaration of Conformity” aangaande de RE Richtlijn 2014/53/EU kan van de volgende website worden gedownload (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Hierbij verklaart JVC dat dit systeem [HA-S80BN] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Fabrikant

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

WAARSCHUWING

Voorkom mogelijke beschadiging van uw gehoor en luister derhalve niet langdurig met een hoog volume ingesteld.

Vermijd langdurig luisteren met een hoog volume. Gebruik niet tijdens het rijden of fietsen.

Let vooral goed op het verkeer en de omgeving wanneer u de hoofdtelefoon buitenshuis gebruikt. U zou anders ongelukken kunnen veroorzaken.

Dit product heeft een ingebouwde batterij en dient derhalve niet te worden blootgesteld aan hitte van bijvoorbeeld de zon of een vuur.

Dit product is voorzien van een oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij door de gebruiker wordt vervangen. Gebruiker mag de batterij niet zelf vervangen.

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.

Verwijder de schroeven, afdekking of kast niet.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Probeer de hoofdtelefoon niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen.

Zorg dat er geen ontvlambare stoffen, water en metalen onderwerpen in de eenheid komen.

Voor uw veiligheid…

Bij gebruik onder zeer droge luchtomstandigheden als bijvoorbeeld in de winter, voelt u mogelijk een statische schok bij gebruik van de hoofdtelefoon.

Als u zich tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon niet lekker voelt, stop het gebruik ervan dan onmiddellijk.

Zorg dat uw haar of andere voorwerpen niet in de hoofdbandschuiver (afsteller) verstrikt raken bij het afstellen van de hoofdband.

Vermijd het gebruik van de hoofdtelefoon...

op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof

op plaatsen met extreem hoge (meer dan 40 °C of 104 °F) of lage (minder dan 5 °C of 41 °F) temperaturen

Laat de hoofdtelefoon NIET achter...

op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht

in de buurt van een kachel

Ter bescherming van de hoofdtelefoon MOET U VERMIJDEN...

dat deze nat kan worden

dat deze wordt geschud of tegen harde voorwerpen valt

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

De oorkussentjes slijten eerder dan de andere onderdelen, zelfs bij normaal gebruik of normale opslag, vanwege de materiaaleigenschappen.

Voor het vervangen van de oorkussentjes neemt u contact op met de dealer waar u de hoofdtelefoon hebt gekocht.


Europese Garantie

Raadpleeg het volgende voor informatie over Europese Garantie.