> Verbinden > Opnieuw verbinden (stroom aan)

Opnieuw verbinden (stroom aan)

1Controleer of de stroom is uitgeschakeld.

2Met de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat ingeschakeld, houdt u de Icon Multi button-knop op het systeem gedurende 3 seconden ingedrukt.

Haal uw vinger van de toets nadat het indicatielampje blauw is opgelicht. De spanning wordt ingeschakeld en het systeem probeert automatisch opnieuw verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat waar voorheen mee verbonden was. Als de verbinding tot stand is gebracht, zal het indicatielampje langzaam continu blauw knipperen.

Wanneer de indicator langzaam rood blijft knipperen, is er geen verbinding tot stand gebracht tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat. Selecteer in dat geval het systeem op het BLUETOOTH-apparaat om een verbinding tot stand te brengen.

Als u de Icon Multi button-knop gedurende 5 seconden ingedrukt houdt terwijl de stroom is uitgeschakeld, zal het indicatielampje afwisselend rood en blauw knipperen, en het systeem gaat naar de koppelingsmodus. In dat geval schakelt u de stroom van het systeem uit en houd u de Icon Multi button-knop gedurende 3 seconden in om de stroom weer in te schakelen.