> Audio / Telefoon > Audiobediening

Audiobediening

Luisteren naar muziek

Start de muziekspelerapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat op om met het afspelen te starten.

Gebruik van de afstandsbediening

Afspelen/Pauzeren (Icon_Play-Pause)

Druk de Icon_Play-Pause-knop een keer snel in.

Volumeregeling (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Druk eenmaal snel op Minus Icon / Plus Icon-knop.

Houd de toets ingedrukt om het volume ononderbroken aan te passen.

Wissel naar het volgende nummer (Icon_FF)

Druk tweemaal snel op de Icon_Play-Pause-toets tijdens het afspelen.

Houd deze knop ingedrukt om naar het vorige nummer of het begin van het huidige nummer te wisselen (Icon_REW)

Druk de Icon_Play-Pause-knop drie keer snel in tijdens het afspelen.

Schakel de geluidsmodus over

De geluidsmodus verandert elke keer als volgt als de GELUID-knop wordt ingedrukt.

NORMAAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white VRIJ Arrow Right white NORMAAL

Pieptonen klinken wanneer een modus wordt geselecteerd: ”Beep beep” voor BASS BOOST AAB, ”Beep beep beep” voor VRIJ AAN en ”Beep” voor NORMAAL.

Gebruik maken van de noise cancelling functie

Stel de NC-schakelaar in op AAN.

De indicator licht groen op.

Als u de NC-schakelaar op UIT zet, wordt de noise cancelling functie uitgeschakeld. (Het indicatielampje gaat uit.)

Het gebruik van de noise cancelling functie helpt voornamelijk om omgevingsgeluiden zoals ruis in een voertuig en het geluid van airconditioners in een kamer te verminderen.

Naast het gebruik van de functie voor het onderdrukken van het omgevingsgeluid bij het luisteren naar muziek, kunt u eveneens de functie op zichzelf gebruiken.

Met dit toestel wordt de werking van alle functies van de afstandsbediening niet gegarandeerd.

Als de resterende batterijstroom laag wordt, klinkt er een alarm elke 4 minuten.Opladen

De ruisonderdrukkingsfunctie is effectief voor lage tonen, zoals ruis in een voertuig en ruis van airconditioners in een kamer, maar minder effectief voor relatief hoge tonen zoals aankondigingen, gesprekken en toeters in voertuigen.

Schakel de noise cancelling functie uit nadat u deze heeft gebruikt om te voorkomen dat de batterij leegraakt.