> Priključivanje > Uparivanje

Uparivanje

1Provjerite je li indikator isključen.

connecting 1 OFF

2Pritisnite i držite Maru sve dok indikator neprestano ne treperi brzo i naizmjenično crveno i plavo.

Otpustite prst nakon što ste potvrdili da indikator neprestano treperi brzo i naizmjenično crveno i plavo.

gif_connecting

Ako indikator ne treperi brzo i naizmjenično crveno i plavo (na primjer treperi crveno), pogledajte Napajanje isključeno da biste isključili napajanje, a zatim ponovno pritisnite i držite Maru.

3Uključite Bluetooth funkciju BLUETOOTH uređaja.

connecting 2 New

4Na popisu uređaja odaberite "JVC HA-FX9BT".

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Kad je veza dodana indikator polako bljeska u plavoj boji.

gif BLUETOOTH

Tijekom uparivanja, BLUETOOTH uređaj može zatražiti unos PIN koda. U tom slučaju unesite "0000" kao PIN kod sustava.

Ako se veza (uparivanja) ne završi za 5 minuta nakon što indikator počne treptati, sustav se automatski isključuje.