> Audio/Telefon

Audio/Telefon

Nakon uspostavljanja Bluetooth veze, slušalice se mogu koristiti za slušanje glazbe i hands-free pozive.