> Punjenje

Punjenje

Pri punjenju slušalica obvezno koristite USB adapter za izmjeničnu struju izlazne snage od 5 V istosmjerne struje kako biste spriječili kvarove ili nastanak prekomjerne topline.

Za punjenje sustava koristite samo isporučeni kabel za punjenje.

Koristeći isporučeni USB kabel, povežite sustav i komercijalno dostupan USB konverzijski adapter ili računalo dok je računalo uključeno.

1Otvorite poklopac.

charging 1 EC20

2Priključite dostupni kabel za punjenje kako biste započeli punjenje.

Umetnite USB adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu za izmjeničnu struju kako biste započeli punjenje.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

TIP 5 V

Indikator svijetli crveno i punjenje počinje.

Vrijeme punjenja je Približno 2,5 sata. Kada je punjenje dovršeno, indikator se isključi.

gif charging_EC20

Prilikom punjenja uporaba nije moguća.

Sustav se ne može puniti kada radi funkcija za zaštitu od temperature. U tom slučaju izvršite punjenje unutar raspona temperature korištenja (5 °C (41 °F) to 40 °C (104 °F)).