Gebruikershandleiding

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON

HA-FX9BT

Lezen

JURIDISCHE INFORMATIE

Geachte klant,

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake Radio en RoHS.
De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD Corporation is:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DUITSLAND

Recycle mark

Informatie aangaande de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)

Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuill worden weggegooid.

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Raadpleeg een erkende JVC handelaar voor het weggooien.

Alleen de Europese Unie

Een kopie van de ”Declaration of Conformity” aangaande de RE Richtlijn 2014/53/EU kan van de volgende website worden gedownload (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Hierbij verklaart JVC dat dit systeem [HA-FX9BT] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Fabrikant

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

WAARSCHUWING

Safety Ear

Voorkom mogelijke beschadiging van uw gehoor en luister derhalve niet langdurig met een hoog volume ingesteld.

Vermijd langdurig luisteren met een hoog volume. Gebruik niet tijdens het rijden of fietsen.

Let vooral goed op het verkeer en de omgeving wanneer u de hoofdtelefoon buitenshuis gebruikt. U zou anders ongelukken kunnen veroorzaken.

Dit product heeft een ingebouwde batterij en dient derhalve niet te worden blootgesteld aan hitte van bijvoorbeeld de zon of een vuur.

Dit product is voorzien van een oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij door de gebruiker wordt vervangen. Gebruiker mag de batterij niet zelf vervangen.

Waarschuwingen voor de batterij

Gelieve de batterij niet op de volgende manieren te hanteren.

Het kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Niet van ontdoen in vuur, weggooien, pletten of snijden

Laat het in een omgeving met extreem hoge temperaturen liggen

Laat het in een omgeving met extreem lage druk liggen

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.

Probeer de hoofdtelefoon niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen.

Zorg dat er geen ontvlambare stoffen, water en metalen onderwerpen in de eenheid komen.

Voor uw veiligheid...

Stop het gebruik van de hoofdtelefoon in geval van een zeer oncomfortabel gevoel of geïrriteerde huid of oren. Uw huid wordt anders beschadigd met mogelijk ontstekingen als gevolg.

Wees uitermate voorzichtig en druk de oorkussentjes of andere onderdelen van de hoofdtelefoon niet verder in uw oorkanaal maar raadpleeg direct een arts indien een van deze onderdelen in uw oor vastzitten om deze te laten verwijderen. U beschadigt mogelijk uw gehoor indien een ondeskundig persoon het onderdeel probeert te verwijderen.

Bewaar de oordopjes op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen zodat deze ze niet in hun mond kunnen steken of per ongeluk inslikken.

Bij gebruik onder zeer droge luchtomstandigheden als bijvoorbeeld in de winter, voelt u mogelijk een statische schok bij gebruik van de hoofdtelefoon.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Raadpleeg de plaats van aankoop voor het vervangen van de oordopjes.


Europese Garantie

Raadpleeg het volgende voor informatie over Europese Garantie.