> Aan het opladen

Aan het opladen

Gebruik een USB-netadapter met een uitgangsvermogen van 5 V voor het opladen van de hoofdtelefoon om een onjuiste werking of abnormale hitte-opwekking te voorkomen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde laadkabel om het systeem op te laden.

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel, verbind de hoofdtelefoon met een los verkrijgbare USB adapter of met een USB poort van een computer terwijl deze is ingeschakeld.

1Open het klepje.

charging 1 EC20

2Sluit de meegeleverde laadkabel aan om het laden te starten.

Steek de USB-netadapter in het stopcontact om het opladen te starten.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V-TYPE

De indicator licht rood op en het opladen start.

De oplaadtijd is Ong. 2,5 uur. De indicator dooft wanneer het opladen is voltooid.

gif charging_EC20

Tijdens het opladen is bediening onmogelijk.

Het systeem kan niet worden opgeladen wanneer de temperatuurbeschermingsfunctie in werking is. In dat geval moet u de batterij opladen binnen het gebruikstemperatuurbereik (5 °C tot 40 °C).