> Verbinden > Opnieuw verbinden (stroom aan)

Opnieuw verbinden (stroom aan)

1Controleer of de indicator gedoofd is.

connecting 1 OFF

2Schakel de BLUETOOTH-instelling van het BLUETOOTH-apparaat in, houd Maru ingedrukt op het systeem totdat de indicator 1 seconde lang blauw brandt.

Haal uw vinger van de knop nadat de indicator van het systeem blauw gaat branden.

gif power_on

Het systeem probeert vervolgens automatisch opnieuw verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat dat de vorige keer is gebruikt. Als de verbinding tot stand is gebracht, zal het indicatielampje langzaam continu blauw knipperen.

Wanneer de indicator langzaam rood blijft knipperen, is er geen verbinding tot stand gebracht tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat. Selecteer in dat geval het systeem op het BLUETOOTH-apparaat om een verbinding tot stand te brengen.

Als u ongeveer 5 seconden op Maru drukt terwijl de stroom is uitgeschakeld, knippert de indicator afwisselend rood en blauw en gaat het systeem naar de verbindingsmodus. Selecteer in dat geval dit systeem op het BLUETOOTH-apparaat om een verbinding tot stand te brengen.