> Verbinden > Koppelen

Koppelen

1Controleer of de indicator gedoofd is.

connecting 1 OFF

2Houd Maru ingedrukt totdat de indicator herhaaldelijk snel en afwisselend rood en blauw knippert.

Haal uw vinger van de knop nadat u heeft bevestigd dat de indicator herhaaldelijk snel en afwisselend rood en blauw knippert.

gif_connecting

Als de indicator niet snel en afwisselend rood en blauw knippert (bijvoorbeeld rood knipperen), raadpleeg Uitschakelen om de stroom uit te schakelen, en houd Maru nogmaals ingedrukt.

3Schakel de Bluetooth-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.

connecting 2 New

4Kies ”JVC HA-FX9BT” uit de lijst met apparaten.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

De indicator knippert langzaam blauw wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

gif BLUETOOTH

Tijdens het koppelproces kan het BLUETOOTH-apparaat vragen om een PIN-code. Voer in dat geval ”0000” als PIN-code voor de hoofdtelefoon in.

Als de verbinding niet is voltooid (koppelen) binnen 5 minuten nadat het lampje begint te knipperen, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.