> Drugo > Licenca

Licenca

USB-C™ je registrirana blagovna znamka USB Implementers Forum.

Microsoft® in Windows® sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation (ZDA) v ZDA in drugih državah.

Windows se uporablja kot kratica za operacijski sistem Microsoft Windows.

macOS in Siri sta registrirani blagovni znamki podjetja Apple Inc. v ZDA in drugih državah.

Druga imena podjetij in imena izdelkov v tem priročniku so blagovne znamke zadevnih podjetij ali registrirane blagovne znamke v drugih državah.