> Uporaba te enote > Zvok/telefon

Zvok/telefon

Zaženite aplikacijo predvajalnika glasbe na priključeni napravi, da začnete predvajanje.

Functions_Music_FR9UC_U + Functions_Music_FR9UC_U

Upravljanje na daljavo (spredaj)

Večfunkcijski gumb

1x

2x

3x

1x

1x

Predvajanje/Premor (Icon_Play-Pause)

Enkrat kratko pritisnite Večfunkcijski gumb.

Preskočite na naslednjo skladbo (Icon_FF)

Med predvajanjem dvakrat hitro pritisnite na gumb Večfunkcijski gumb.

Preskoči na prejšnjo skladbo ali začetek trenutne skladbe (Icon_REW)

Med predvajanjem trikrat hitro pritisnite na gumb Večfunkcijski gumb.

Prilagoditev glasnosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Če želite zvišati glasnost, enkrat hitro pritisnite na gumb Plus Icon (gumb Plus Icon je izbočen).

Če želite znižati glasnost, enkrat hitro pritisnite na gumb Minus Icon.

Volume_plus_FR9UC + Volume_plus_FR9UC

Izbočeni del

Te enote ni potrebno polniti. Slušalke lahko uporabljate, ko so povezane z napravo.

Te enote ne povežite z napravami, kot sta polnilec USB ali mobilna baterija. To lahko poškoduje slušalke.

Glede na kombinacijo uporabljene naprave ali aplikacije upravljanje na daljavo morda ne bo delovalo pravilno ali pa se bo delovanje razlikovalo od tistega, ki je opisano v navodilih za uporabo. Če se to zgodi, namesto tega uporabite slušalke v povezani napravi.

Ne zagotavljamo povezave in delovanja te enote z vsemi napravami.

Functions_Phone_FR9UC_U + Functions_Phone_FR9UC_U

Upravljanje na daljavo (spredaj)

Večfunkcijski gumb

1x

1x

1 do 2 sekundi

1 do 2 sekundi

Sprejem klica (Icon_Answering_the_call)

Ko prejmete klic, enkrat hitro pritisnite gumb Večfunkcijski gumb.

Zavrnitev klica (Icon_Rejecting_a_call)

Ob dohodnem klicu pritisnite in pridržite Večfunkcijski gumb za 1 do 2 sekundi, nato pa dvignite prst.

Prekinitev klica (Icon_Ending_the_call)

Med klicem enkrat hitro pritisnite gumb Večfunkcijski gumb.

Zagon funkcije govornega asistenta (Siri itd.) (Icon_Voice_assistant)

Ko telefona ne uporabljate, pritisnite in pridržite Večfunkcijski gumb za približno 1 do 2 sekundi, nato pa dvignite prst.

Vklop/izklop mikrofona med klicem (Icon_Mic_On_Off_FR9UC)

To je funkcija, ki izklopi mikrofon, tako da druga stran ne sliši vašega glasu. Vi pa še vedno lahko slišite drugo stran. To je priročna funkcija, ko napravo uporabljate s telefonom, konferenco ali drugimi aplikacijami.

Med klicem stikalo pomaknite na OFF (desna stran), da izklopite mikrofon.

Med klicem stikalo pomaknite na ON (leva stran), da vklopite mikrofon.

Mic_on_off_FR9UC_U + Mic_on_off_FR9UC_U

Upravljanje na daljavo (zadaj)

Mikrofon

Pri nekaterih napravah lahko pritisk na Večfunkcijski gumb za 1 do 2 sekundi in dvig prsta med klicem prekine klic. Pri nekaterih napravah s takšnim obnašanjem lahko enkratni pritisk Večfunkcijski gumb vklopi/izklopi mikrofon telefona (telefonska aplikacija).
V nekaterih napravah lahko med klicem s pritiskom na Večfunkcijski gumb za 1 do 2 sekundi in dvigom prsta vklopite/izklopite mikrofon telefona (telefonska aplikacija).

Te enote ni potrebno polniti. Slušalke lahko uporabljate, ko so povezane z napravo.

Te enote ne povežite z napravami, kot sta polnilec USB ali mobilna baterija. To lahko poškoduje slušalke.

Glede na kombinacijo uporabljene naprave ali aplikacije upravljanje na daljavo morda ne bo delovalo pravilno ali pa se bo delovanje razlikovalo od tistega, ki je opisano v navodilih za uporabo. Če se to zgodi, namesto tega uporabite slušalke v povezani napravi.

Ne zagotavljamo povezave in delovanja te enote z vsemi napravami.