> POZOR

POZOR

Informacije o pomembnih opozorilih in varnostnih ukrepih najdete v priročniku z navodili, ki je priložen tej enoti.

USB_Type-C_Earphone_CAUTION_Blank_Line

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, požara itd.

Ne razstavljajte ali spreminjajte naprave.

Ne dopustite, da bi v napravo prodrle vnetljive snovi, voda ali kovinski predmeti.

Za vašo varnost...

Prenehajte uporabljati slušalke, če se počutite neudobno ali dražijo kožo in ušesa. Poškodujejo lahko kožo in povzročijo izpuščaje ali vnetje.

Če se ušesni nastavki ali drugi deli slušalk zataknejo v ušesu, pazite, da jih ne potisnete globlje v slušni kanal in za odstranjevanje poiščite zdravniško pomoč. Z nestrokovnim odstranjevanjem delca lahko poškodujete uho.

Shranite slušalke na varnem mestu, izven dosega otrok, in se s tem izognite nevarnosti, da bi otroci zaužili slušalke.

Takrat, ko je ozračje bolj suho, na primer pozimi, lahko občutite pri uporabi slušalk udar statične elektrike.

Kadar menjujete ušesne nastavke le-te trdno pritrdite; če tega ne storite, se lahko pri odstranjevanju zataknejo v ušesnem kanalu, kar lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Previdnost pri uporabi

Če je vtič upognjen, naprave ne uporabljajte več, saj lahko pride do požara, opeklin ali električnega udara. Pazite, da vtiča ne onesnažijo tekočine (znoj, pijača, razpršilo za razkuževanje itd.) ali tuji predmeti (umazanija, prah, kovinski delci itd.). Takoj prenehajte uporabljati to enoto, če se vtič onesnaži ali če ta enota oddaja čuden zvok, vonj ali dim.

Kadar menjujete ušesne nastavke le-te trdno pritrdite; če tega ne storite, se lahko pri odstranjevanju zataknejo v ušesnem kanalu, kar lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Ko se ušesni nastavki umažejo, očistite njihovo površino z vlažno krpo. Ne umivajte z vodo.

Stanje ušesnega nastavka se z leti poslabša tudi pri normalnih pogojih delovanja in rednem vzdrževanju.

Glede zamenjave ušesnih nastavkov se posvetujte z lokalnim zastopnikom.

Lastnosti tega izdelka, ki so odporne proti kapljanju in vodi

Ta izdelek ni odporen proti kapljanju ali vodi.

Bodite previdni, da ne pride v stik z vodo ali znojem, ker lahko to povzroči okvaro izdelka.

Bodite posebej pozorni pri uporabi naprave na mestih, ki so izpostavljena močnemu dežju ali snegu in visoki vlagi kot tudi pogojem, ki lahko povzročijo znojenje.

Ko pride izdelek v stik z vodo ali znojem, ga nemudoma obrišite s suho in mehko krpo. Z uporabo izdelka nadaljujte, ko je povsem suh.