Kasutusjuhend

JUHTMETA KÕRVAKLAPID

HA-FX9BT

Peab lugema

JURIIDILINE INFO

Lugupeetud klient!

See seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele ja standarditele raadio ja RoHS-i kohta.
JVC KENWOOD Corporationi esindaja Euroopas on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSAMAA

Recycle mark

Teave vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning akude kõrvaldamise kohta (kohaldatav riikidele, kus kasutusel on eraldi jäätmete kogumise süsteemid)

Sümboliga (ratastega prügikonteiner, millel on rist peal) tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetena.

See toode sisaldab laetavat akut. Kõrvaldamiseks võtke ühendust JVC volitatud edasimüüjaga.

Ainult Euroopa Liit

RE määrusega 2014/53/EL seotud vastavusdeklaratsiooni eksemplari saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Käesolevaga deklareerib JVC, et süsteem [HA-FX9BT] vastab määruse 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele klauslitele.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Tootja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

HOIATUS

Safety Ear

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul liiga valjusti.

Ärge kuulake pikema aja jooksul liiga valjusti. Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või jalgrattaga sõites.

Kui kasutate kõrvaklappe väljas, pöörake erilist tähelepanu teid ümbritsevale liiklusele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.

Seda sisseehitatud akuga toodet ei tohi jätta liigse kuumuse või päikesevalguse, tule või muu sarnase kätte.

See toode sisaldab laetavat akut, mis ei ole vahetatav. Plahvatusoht, kui kasutaja aku vahetab. Ärge vahetage akut kasutaja enda omaga.

Aku hoiatused

Palun ärge käidelge akut järgmistel viisidel.

See võib põhjustada tuleohtlike vedelike ja gaaside plahvatuse või lekke.

Põletades, visates ära, purustades või lõigates

Jättes väga kõrge temperatuuriga keskkonda

Jättes väga madala rõhuga keskkonda

ETTEVAATUST

Elektrilöögi-, tulekahju- jms ohu vähendamiseks.

Ärge võtke toodet koost lahti ega muutke seda.

Ärge laske tuleohtlikel materjalidel, veel või metallesemetel tootesse sattuda.

Teie turvalisuse tagamiseks...

Lõpetage kõrvaklappide kasutamine, kui need on väga ebamugavad või ärritavad teie nahka ja kõrvu. Need võivad kahjustada teie nahka ja põhjustada punetust või põletikku.

Kui otsak või kõrvaklapi muud osad jäävad teie kõrva kinni, ärge suruge seda sügavamale kõrvakanalisse ja pöörduge osa eemaldamiseks arsti poole. Kui osa üritavad eemalda ebapädevad isikud, võib kõrv viga saada.

Hoidke otsakud ohutus ja lastele ligipääsmatus kohas, et vältida võimalikke ohte, näiteks otsakute allaneelamist.

Kuivema õhu korral, näiteks talvel, võite kõrvaklappide kasutamisel tunda staatilist elektrit.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Otsakute asendamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.


Euroopa garantii

Euroopa garantiiteabe osas vaadake järgmiselt veebisaidilt.