> Ühendamine > Taasühendamine (Toide sees)

Taasühendamine (Toide sees)

1Kontrollige, et see näidik on välja lülitatud.

connecting 1 OFF

2Lülitage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHi seadistus sisse, vajutage ja hoidke süsteemil all Maru, kuni näidik süttib 1 sekundiks siniselt.

Pärast süsteemil näidiku siniselt süttimist eemaldage sõrm.

gif power_on

Seejärel proovib süsteem automaatselt taasühendada eelnevalt kasutatud BLUETOOTH-seadmega. Ühenduse loomisel jätkab näidik aeglaselt siniselt vilkumist.

Näidiku aeglaselt punaselt vilkumise korral ühendus süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel puudub. Sel juhul valige BLUETOOTH-seadmel ühendamiseks süsteem.

Kui väljalülitatud toite korral vajutatakse umbes 5 sekundit Maru, vilgub näidik vaheldumisi punaselt ja siniselt ning süsteem siseneb ühendamisrežiimi. Sel juhul valige ühenduse loomiseks BLUETOOTH-seadmel see süsteem.