> Ühendamine > Sidumine

Sidumine

1Kontrollige, et see näidik on välja lülitatud.

connecting 1 OFF

2Vajutage ja hoidke Maru all, kuni näidik vilgub korduvalt kiiresti ning vaheldumisi punaselt ja siniselt.

Vabastage oma sõrm pärast veendumist, et näidik vilgub korduvalt kiiresti ja vaheldumisi punaselt ja siniselt.

gif_connecting

Kui näidik punaselt ja siniselt kiiresti ja vaheldumisi ei vilgu (näiteks vilgub punaselt), vaadake Toide väljas, et lülitada toide välja ning seejärel uuesti vajutage ja hoidke Maru all.

3Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

connecting 2 New

4Valige seadmete loendist „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Ühendamise lõpetamisel vilgub näidik aeglaselt siniselt.

gif BLUETOOTH

Sidumise ajal võib olla vaja BLUETOOTHi seadmes sisestada PIN-kood. Sellisel juhul sisestage süsteemi PIN-koodiks „0000“.

Kui ühendamine (sidumine) ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul pärast näidiku vilkuma hakkamist, lülitab süsteem end ise automaatselt välja.