> Laadimine

Laadimine

Tõrgete või ebatavalise soojenemise vältimiseks veenduge kõrvaklappide laadimisel, et kasutate 5 V alalisvooluväljundiga USB vahelduvvooluadapterit.

Süsteemi laadimiseks kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit.

Ühendage süsteem kaasasolevat laadimiskaablit kasutades kaubandusliku USB muundamisadapteri või arvutiga, kui arvuti on sisse lülitatud.

1Avage kate.

charging 1 EC20

2Laadimise alustamiseks ühendage kaasasolev laadimiskaabel.

Laadimise alustamiseks sisestage USB vahelduvvooluadapter vahelduvvoolu seinakontakti.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V TÜÜP

Näidik süttib punaselt ja laadimine algab.

Laadimisaeg on u 2,5 tundi. Kui laadimine on lõpetatud, siis näidik kustub.

gif charging_EC20

Laadimise ajal ei saa toodet kasutada.

Süsteemi ei saa laadida, kui temperatuuri kaitsefunktsioon töötab. Sellisel juhul teostage laadimine kasutamise temperatuuri vahemikus (5 °C kuni 40 °C).