> Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Probleem

Tegevus

Ei saa siduda

Ärge vabastage Maru nuppu enne, kui näidik vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.

Sidumise ajal veenduge, et BLUETOOTHi seade on 1 m ulatuses teie kõrvaklappidest.

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse ja lubage sidumine.

Kustutage BLUETOOTHi seadme nimekirjast sidumise teave ning teostage sidumine uuesti.

Vaadake lehte ühendamisel. Ühendamine

Näidik vilgub punaselt ja ühendamist ei saa lõpetada

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon ja valige BLUETOOTHi seadmete nimekirjast see seade.

Pärast selle seadmega ühendamist ühendatud BLUETOOTHi seade ei tööta koheselt

Olenevalt ühendatud BLUETOOTHi seadmest, isegi kui näidik muutub pärast selle seadmega ühendamist siniseks, ei pruugi BLUETOOTHi seade koheselt töötada ühendustoimingu ajalise viivituse tõttu. Oodake mõned sekundid ja proovige uuesti kasutada.

Helitugevus on madal või heli on ebameeldiv

Suurendage selle seadme või ühendatud BLUETOOTHi seadme helitugevust.

Sisestage otsakud kindlamalt.

Muutke kuularite suurust. Heli kasutamiseks

Heli on moonutatud

Reguleerige ühendatud BLUETOOTHi seadme helitugevust moonutuse kadumiseni ning reguleerige seejärel selle seadme helitugevust.

Laadige seade uuesti. Laadimine

Heli hakib ja on kuulda müra

Muutke ühendatud BLUETOOTHi seadme asend kohta ja suunda, kus ühendus on stabiilne.

Proovige vähendada ühendatud BLUETOOTHi seadmel töötavate rakenduste arvu.

Laadige seade. Laadimine

Süsteem ei tööta korralikult

Laadige süsteem uuesti ja lülitage toide sisse.

Ei saa toidet sisse lülitada

Laadige seade. Laadimine

Ei saa laadida (laadimiskarp)

Veenduge, et USB-kaabel on lõpuni sisestatud.

Laadige kasutustemperatuuri vahemikus.