Käyttöopas

LANGATTOMAT KUULOKKEET

HA-FX9BT

Täytyy lukea

Lakisääteiset tiedot

Hyvä asiakas

Tämä laite on yhdenmukainen voimassa olevien eurooppalaisten RoHS- ja radiolaitedirektiivien ja -standardien kanssa.
JVC KENWOOD Corporationin Euroopan edustaja on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSA

Recycle mark

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen hävittäminen (maat, joissa on käytössä erilliset jätteenkeräysjärjestelmät)

Laitteita ja paristoja, joissa on seuraava merkintä (ruksattu roskapönttö), ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Tässä laitteessa on ladattava paristo. Ota yhteys valtuutettuun JVC-edustajaan ja kysy tietoja hävittämisestä.

Vain Euroopan unioni

RE-direktiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa seuraavilta verkkosivustoilta (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC vakuuttaa, että järjestelmä [HA-FX9BT] on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan liittyvien säännösten mukainen.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Valmistaja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROITUS

Safety Ear

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Muussa tapauksessa kuulo voi vahingoittua.

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään. Älä käytä ajaessasi tai pyöräillessäsi.

Kiinnitä erityistä huomiota ympäröivään liikenteeseen, kun käytät kuulokkeita ulkona. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.

Tätä laitetta, jossa on yhdysrakenteinen paristo, ei saa altistaa kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle jne.

Tämä tuote sisältää ladattavan akun, jota ei voi vaihtaa. Räjähdysvaara, jos käyttäjä vaihtaa akun. Älä vaihda akkua itse.

Akkua koskevat varoitukset

Käsittele akkua seuraavasti.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla räjähdys tai syttyvien nesteiden ja kaasujen vuoto.

Ei saa hävittää polttamalla, heittää pois, murskata tai leikata

Ei saa jättää erittäin korkeaan lämpötilaan

Ei saa jättää erittäin matalapaineisiin olosuhteisiin

HUOMIO

Sähköiskujen, tulipalon ym. vaarojen vähentäminen.

Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia.

Älä päästä laitteeseen herkästi syttyviä aineita, vettä tai metalliesineitä.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Lopeta kuulokkeiden käyttö, jos olo on huono tai epämukava tai jos iho tai korvat ärtyvät. Kuulokkeet voivat ärsyttää ihoa tai aiheuttaa tulehduksen.

Jos kuulokkeiden korvaan pantava kappale tai muu osa juuttuu kiinni korvaan, varo painamasta sitä syvälle korvakäytävään ja ota yhteys lääkäriin osan poistamiseksi. Jos ammattitaidoton henkilö yrittää poistaa kappaleen, korva saattaa vahingoittua.

Ehkäise mahdolliset esim. kappaleen nielemisestä johtuvat onnettomuudet ja vaaratilanteet säilyttämällä korvaan pantavat kappaleet lasten ulottumattomissa.

Kun ilma on kuiva, kuten esim. talvella, kuulokkeita käytettäessä saattaa tuntua sähköiskuja.

Huomattava käytössä

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli haluat hankkia uudet korvakappaleet.


Eurooppalainen takuu

Katso laitteen eurooppalaiset takuutiedot alta.