> Liittäminen > Yhdistä uudelleen (virta päällä)

Yhdistä uudelleen (virta päällä)

1Tarkista, että merkkivalo on pois päältä.

connecting 1 OFF

2Ota lähettävän BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-asetus käyttöön pitämällä laitteen Maru-näppäin alhaalla, kunnes merkkivalo palaa 1 sekunnin ajan.

Päästä näppäin, kun laitteen merkkivalo palaa sinisenä.

gif power_on

Sen jälkeen järjestelmä yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden uudelleen aiemmin käytettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Jos yhteys muodostetaan, merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista sinisenä.

Kun merkkivalo jatkaa hidasta vilkkumista punaisena, järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä yhteyttä ei ole muodostettu. Valitse järjestelmä tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteesta muodostaaksesi yhteyden.

Jos Maru-näppäin pidetään alhaalla noin 5 sekuntia virran ollessa katkaistuna, merkkivalo vilkkuu vuoron perään punaisena ja sinisenä ja laite siirtyy yhteystilaan. Muodosta tällöin yhteys valitsemalla tämä laite lähettävästä BLUETOOTH-laitteesta.