> Liittäminen > Laiteparin muodostaminen

Laiteparin muodostaminen

1Tarkista, että merkkivalo on pois päältä.

connecting 1 OFF

2Pidä Maru -painike alhaalla, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti vuoron perään punaisena ja sinisenä.

Nosta sormi, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti ja vuorotellen punaisena ja sinisenä.

gif_connecting

Jos merkkivalo ei vilku nopeasti punaisena ja sinisenä (vilkkuu esim. vain punaisena) katkaise virta painamalla Virta pois-näppäintä ja paina sitten Maru-näppäin uudelleen alas.

3Ota BLUETOOTH-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.

connecting 2 New

4Valitse laiteluettelosta ”JVC HA-FX9BT”.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Kun yhteys on muodostettu, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

gif BLUETOOTH

Yhdistämisen aikana BLUETOOTH-laitteeseen on kenties syötettävä PIN-koodi. Tällaisessa tapauksessa näppäile ”0000” järjestelmän PIN-koodiksi.

Jos yhdistäminen (laiteparin muodostaminen) ei onnistu viiden minuutin kuluessa siitä, kun merkkivalo alkaa vilkkua, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.