> Virta pois

Virta pois

gif power_off

Pidä Maru-painike alhaalla noin 3 sekuntia.

Merkkivalo palaa punaisena 1 sekunnin ennen kuin sammuu, ja virta kytkeytyy pois päältä.

Jos merkkivalo sammui kokonaan, virta on kytkeytynyt pois päältä.

Jos yhtään BLUETOOTH-laitetta ei liitetä noin 5 minuutin kuluessa, laitteen virta katkeaa automaattisesti.