> Lataus

Lataus

Ehkäise kuulokkeiden toimintahäiriöt tai epätavallinen lämpeneminen käyttämällä lataamisen yhteydessä USB-verkkolaitetta ja 5 V:n tasavirtaliitäntää.

Käytä laitteen lataamiseen vain sen mukana toimitettua latausjohtoa.

Liitä laite mukana toimitetulla latausjohdolla erikseen hankittavaan USB-verkkosovittimeen tai toiminnassa olevaan tietokoneeseen.

1Avaa kansi.

charging 1 EC20

2Aloita lataaminen liittämällä laitteen mukana toimitettu latausjohto.

Aloita lataaminen kytkemällä USB-verkkolaite pistorasiaan.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V

Punainen merkkivalo syttyy ja lataaminen alkaa.

Latausaika on Noin 2,5 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun laite on ladattu.

gif charging_EC20

Lataamisen aikana laitetta ei voi käyttää.

Laitetta ei voi ladata lämpötilan suojaustoiminnon ollessa toiminnassa. Lataa tällöin käyttölämpötilaparametrien rajoissa (5–40 °C (41–104 °F)).