Naudotojo vadovas

BELAIDĖS AUSINĖS

HA-FX9BT

Privaloma perskaityti

TEISINĖ INFORMACIJA

Gerb. vartotojau,

Šis aparatas atitinka galiojančias Europos direktyvas ir standartus, susijusius su radijo įranga ir RoHS.
„JVC KENWOOD Corporation“ atstovas Europoje yra:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, VOKIETIJA

Recycle mark

Informacija apie senos elektrinės ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išmetimą (taikoma šalims, kurios įvedė atskirą atliekų surinkimo sistemą)

Gaminių ir baterijų, ant kurių pateiktas perbrautos šiukšliadėžės simbolis, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Šiame gaminyje sumontuotas akumuliatorius. Dėl utilizavimo kreipkitės į JVC įgaliotąjį prekybos atstovą.

Tik Europos Sąjungoje

Atitikties deklaracijos kopiją dėl atitikties RE direktyvai 2014/53/ES galima atsisiųsti iš toliau nurodytų interneto svetainių (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Čia JVC deklaruoja, kad ši sistema [HA-FX9BT] atitinka esminius direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Gamintojas

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ĮSPĖJIMAS

Safety Ear

Neklausykite dideliu garsu ilgą laiką, nes gali būti pažeista jūsų klausa.

Neklausykite įrašo dideliu garsumu ilgą laiką. Nenaudokite, kol vairuojate arba važiuojate dviračiu.

Naudodami ausines lauke, ypatingą dėmesį atkreipkite į eismą aplink jus. Jei to nepadarysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Šio gaminio su įtaisytuoju akumuliatoriumi negalima laikyti aukštoje temperatūroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, jo negalima deginti ir pan.

Šiame prietaise įrengtas nekeičiamas įkraunamas akumuliatorius. Jei naudotojas pakeis akumuliatorių, kils sprogimo pavojus. Akumuliatoriaus patys nekeiskite.

Perspėjimai dėl akumuliatoriaus

Nesielkite su akumuliatoriumi taip, kaip aprašyta toliau.

Tai gali sukelti degių skysčių ir dujų sprogimą ar nutekėjimą.

Mesti į ugnį, naikinti, traiškyti arba pjaustyti

Palikti itin aukštos temperatūros aplinkoje

Palikti itin žemo slėgio aplinkoje

ATSARGIAI

Kad sumažintumėte elektros smūgio, ugnies ir pan. riziką:

Neardykite ir nemodifikuokite prietaiso.

Neleiskite degioms medžiagoms, vandeniui ar metaliniams objektams patekti į prietaisą.

Jūsų saugumui...

Jei ausinės sukelia didelį nepatogumą arba dirgina odą ar ausis, nustokite jas naudoti. Ausinės gali pakenkti jūsų odai ir sukelti bėrimą arba uždegimą.

Ausinės gaubteliui ar kitai ausinių daliai įstrigus ausyje būkite atsargūs, kad neįstumtumėte jo giliau į ausies kanalą ir kreipkitės profesionalios medicininės pagalbos, kad išimtų įstrigusią dalį. Jei ausinės gaubtelį bandys išimti ne profesionalus gydytojas, gali būti pažeista ausis.

Ausines laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimės ar pavojaus (pvz., prarijimo) rizikos.

Sausomis oro sąlygomis, pvz., žiemą, naudodamiesi ausinėmis galite pajusti statinę elektros iškrovą.

Naudojimo atsargos priemonės

Norėdami įsigyti naujus ausinių gaubtelius, kreipkitės į vietinį pardavėją.


Europos garantija

Informacijos apie Europos garantiją rasite čia: