> Trikčių sprendimas

Trikčių sprendimas

Simptomas

Veiksmas

Nepavyko suporuoti

Neatleiskite Maru mygtuko, kol indikatorius nepradės mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai.

Kai poruojate, įsitikinkite, kad BLUETOOTH prietaisas yra ne daugiau nei 1 m atstumu nuo ausinių.

Įjunkite BLUETOOTH prietaisą ir aktyvuokite poravimą.

Ištrinkite poravimo informaciją BLUETOOTH įrenginių sąraše ir atlikite poravimą dar kartą.

Žiūrėkite puslapį, kuriame aprašytas ryšio užmezgimas. Prisijungimas

Indikatorius mirksi raudonai ir prijungimas nepavyksta

Įjunkite BLUETOOTH prietaisą, aktyvuokite jo „Bluetooth“ funkciją ir pasirinkite šį įrenginį BLUETOOTH prietaisų sąraše.

Prisijungus prie šio įrenginio, susietasis BLUETOOTH prietaisas ne iš karto veikia

Priklausomai nuo prijungtojo BLUETOOTH prietaiso net tada, kai prisijungus indikatorius šviečia mėlynai, BLUETOOTH įrenginys gali veikti ne iš karto, nes egzistuoja tam tikras laiko tarpas, per kurį jungiamasi. Palaukite keletą sekundžių ir bandykite vėl.

Garsumas nepakankamas arba garsas yra nemalonus

Padidinkite garsumą ant šio arba prijungtojo BLUETOOTH įrenginio.

Patikimiau įsikiškite ausinių gaubtelius.

Pakeiskite ausinių įdėklų dydį. Garso valdymas

Garsas yra iškreiptas

Sureguliuokite garsą prijungtame BLUETOOTH prietaise taip, kad nebūtų iškraipymo, o tada sureguliuokite garsumą šiame įrenginyje.

Pakartotinai įkraukite įrenginį. Įkrovimas

Garsas netolygus, yra triukšmo

Pakeiskite prijungtojo BLUETOOTH prietaiso padėtį ir kryptį taip, kad prisijungimas būtų stabilus.

Pabandykite sumažinti veikiančių programėlių skaičių prijungtame BLUETOOTH įrenginyje.

Įkraukite šį įrenginį. Įkrovimas

Sistema neveikia tinkamai

Pakartotinai įkraukite sistemą ir įjunkite maitinimą.

Neįmanoma įjungti

Įkraukite šį įrenginį. Įkrovimas

Neįmanoma įkrauti (įkrovimo dėklo)

Įsitikinkite, kad USB kabelis būtų iki galo įkištas į lizdą.

Įkraukite esant įkrovimo temperatūros intervalui.