> Prisijungimas

Prisijungimas

Sistemą būtina susieti (prietaiso registravimas) su BLUETOOTH prietaisu, kad galėtumėte naudotis sistema muzikos klausymui ir skambinimui.