> Prisijungimas > Susiejimas

Susiejimas

1Patikrinkite, ar indikatorius nešviečia.

connecting 1 OFF

2Paspauskite ir laikykite nuspaudę Maru, kol indikatorius ims pakartotinai pakaitomis greitai mirksėti raudonai ir mėlynai.

Atleiskite pirštą, kai įsitikinsite, kad indikatorius pakartotinai greitai pakaitomis mirksi raudonai ir mėlynai.

gif_connecting

Jei indikatorius greitai pakaitomis nemirksi raudonai ir mėlynai (pavyzdžiui, mirksi raudonai), žr. Išjungimas, kaip išjungti maitinimą, tada paspauskite ir palaikykite Maru dar kartą.

3Įjunkite „Bluetooth“ funkciją BLUETOOTH įrenginyje.

connecting 2 New

4Iš prietaisų sąrašo pasirinkite „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indikatorius lėtai mirksi mėlynai, kai prisijungimas pavyksta.

gif BLUETOOTH

Susiejimo metu BLUETOOTH įrenginys gali pareikalauti įvesti PIN kodą. Tokiu atveju įveskite „0000“ kaip sistemos PIN kodą.

Jei prijungimas (susiejimas) nepavyksta per 5 minutes nuo tada, kai indikatorius ima mirksėti, sistema automatiškai išsijungia.