Instrukcja obsługi

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

HA-FX9BT

Musisz przeczytać

INFORMACJE PRAWNE

Szanowny Kliencie,

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie urządzeń radiowych i dyrektywy RoHS.
Europejskim przedstawicielem JVC KENWOOD Corporation jest:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NIEMCY

Recycle mark

Informacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii (dotyczy krajów, które przyjęły system sortowania śmieci)

Produkty i baterie opatrzone symbolem (przekreślony pojemnik na kółkach) nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi.

Ten produkt zawiera akumulator. Informacje o usuwaniu odpadów można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora JVC.

Tylko Unia Europejska

Kopię deklaracji zgodności z Dyrektywą 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych można pobrać z następujących witryn internetowych (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Firma JVC niniejszym oświadcza, że system [HA-FX9BT] jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami dyrektywy 2014/53/UE.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OSTRZEŻENIE

Safety Ear

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchać przy wysokich poziomach głośności przez długie okresy.

Nie słuchaj używając dużej głośności przez dłuższy okres czasu. Nie używaj podczas kierowania pojazdem ani jazdy na rowerze.

Zwróć szczególną uwagę na ruch drogowy, jeśli korzystasz ze słuchawek na zewnątrz. W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Tego produktu z wbudowanym akumulatorem nie należy narażać na przegrzanie (promienie słoneczne, ogień itp.).

Niniejszy produkt zawiera akumulator, który nie podlega wymianie. Wymiana akumulatora przez użytkownika grozi wybuchem. Nie wymieniać akumulatora we własnym zakresie.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

Z akumulatorem nie wolno obchodzić się w poniższy sposób.

Może to doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnych cieczy i gazów.

Spalać, wyrzucać, zgniatać lub ciąć

Pozostawiać w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze

Pozostawiać w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu

PRZESTROGA

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.

Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.

Nie pozwól, aby do wnętrza urządzenia dostały się substancje łatwopalne, woda lub metalowe przedmioty.

Dla własnego bezpieczeństwa...

Zaprzestań korzystania ze słuchawek, jeśli powodują one duże uczucie dyskomfortu lub podrażniają skórę i uszy. Może to spowodować uszkodzenie skóry i powstanie wysypki lub stanu zapalnego.

Jeśli nakładka lub inna część słuchawek utknęła w uchu, uważaj, aby nie wepchnąć jej głębiej do przewodu usznego i zasięgnij fachowej porady lekarskiej w celu wyjęcia tej części. Interwencja osoby nieprzeszkolonej w celu usunięcia ciała obcego z ucha, grozi urazem ucha.

Wkładki douszne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ryzyku możliwego wypadku lub zagrożenia, takiego jak ich połknięcie.

W warunkach suchego powietrza, takich jak zimą, przy użytkowaniu słuchawek można doświadczyć pewnego wyładowania elektrostatycznego.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

W celu wymiany wkładek dousznych, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.


Europejska gwarancja

Zobacz poniżej, aby uzyskać informacje na temat gwarancji europejskiej.