> Ładowanie

Ładowanie

Podczas ładowania słuchawek stosuj kabel USB podłączany do zasilacza prądu zmiennego z wyjściem prądu stałego o napięciu 5 V, aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania lub nadmiernego wydzielania ciepła.

Do ładowania systemu stosuj tylko kabel do ładowania dostarczony wraz z urządzeniem.

Za pomocą dostarczonego kabla do ładowania, podłącz system i dostępny w handlu adapter przejściowy USB do włączonego komputera.

1Otwórz pokrywę.

charging 1 EC20

2Podłącz dostarczany kabel ładowania, aby rozpocząć ładowanie.

Aby rozpocząć ładowanie, włóż zasilacz prądu zmiennego USB do gniazdka prądu zmiennego.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

TYP 5 V

Wskaźnik zaświeci się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania.

Czas ładowania to Około 2,5 godzin. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.

gif charging_EC20

W trakcie ładowania nie można używać słuchawek.

Ładowanie systemu jest niemożliwe, gdy uruchomiona jest funkcja zabezpieczenia termicznego. W takim przypadku przeprowadź ładowanie w temperaturze mieszczącej się w zakresie temperatury użytkowania (5 °C (41 °F) do 40 °C (104 °F)).