> Podłączanie > Parowanie

Parowanie

1Sprawdź, czy wskaźnik jest wyłączony.

connecting 1 OFF

2Naciśnij i przytrzymaj Maru , aż wskaźnik zacznie szybko i naprzemiennie migać na czerwono i niebiesko.

Zabierz palec po sprawdzeniu, czy wskaźnik szybko i naprzemiennie miga na czerwono i niebiesko.

gif_connecting

Jeśli wskaźnik nie miga szybko i naprzemiennie na czerwono i niebiesko (np. miga na czerwono), patrz Zasilanie wyłączone, aby wyłączyć zasilanie, a następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj Maru.

3Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu BLUETOOTH.

connecting 2 New

4Wybierz „JVC HA-FX9BT” z listy urządzeń.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Gdy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik LED będzie błyskał powoli na niebiesko.

gif BLUETOOTH

W trakcie procesu parowania drugie urządzenie może wymagać podania kodu PIN. W takim przypadku wpisz „0000” jako kod PIN słuchawek.

Jeśli podłączenie (sparowanie) nie zostanie ukończone w ciągu 5 minut od chwili, gdy wskaźnik zacznie migać, system automatycznie się wyłącza.