> Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Objaw

Działanie

Nie można sparować

Nie zwalniać przycisku Maru do chwili, gdy wskaźnik zacznie błyskać na przemian na czerwono i niebiesko.

Podczas tworzenia powiązania, upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od słuchawek.

Włącz urządzenie BLUETOOTH i uaktywnij parowanie.

Usuń informacje parowania na liście urządzenia BLUETOOTH i przeprowadź parowanie ponownie.

Skorzystaj ze strony poświęconej łączeniu. Podłączanie

Wskaźnik miga na czerwono, a połączenie nie może być wykonane

Włącz urządzenie BLUETOOTH, włącz funkcję BLUETOOTH i wybierz to urządzenie z listy urządzeń BLUETOOTH.

Po podłączeniu do tego urządzenia, podłączone urządzenie BLUETOOTH nie działa natychmiast

W zależności od podłączonego urządzenia BLUETOOTH, nawet jeśli wskaźnik zmienia kolor na niebieski po podłączeniu do tego urządzenia, urządzenie Bluetooth może nie działać natychmiast ze względu na opóźnienie w czynności połączenia. Poczekaj kilka sekund i ponownie spróbuj wykonać tę czynność.

Głośność jest niska lub dźwięk jest nieprzyjemny

Zwiększ głośność na tym urządzeniu lub na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Wstaw pewniej wkładki douszne.

Zmienić rozmiar słuchawek dousznych. trybu odtwarzacza audio

Dźwięk jest zniekształcony

Wyreguluj głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, tak aby nie występowało zniekształcenie, a następnie ustaw poziom głośności na tym urządzeniu.

Ponownie naładować jednostkę. Ładowanie

Poziom dźwięku waha się i występują szumy

Zmień położenie podłączonego urządzenia BLUETOOTH do pozycji i kierunku, w którym łączność jest stabilna.

Spróbuj zmniejszyć liczbę aplikacji uruchomionych na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Naładuj urządzenie. Ładowanie

System nie działa prawidłowo

Naładuj ponownie system i włącz zasilanie.

Nie można włączyć zasilania

Naładuj urządzenie. Ładowanie

Nie można naładować (etui ładującego)

Upewnić się, że kabel USB jest wstawiony pewnie do gniazda.

Ładuj w temperaturze mieszczącej się w zakresie temperatury ładowania.